Havdhemboken

Reklam Havdhemboken 150 01

En andra bok om Havdhem.

Så äntligen har den kommut ut. 
Priset är 400:-
För mer info klicka här.

Bilder - Gotland

Bla_Furillen_WP_1680x1050.jpg

Bilder - Växter

wallpaper-2008-sadesfalt-1680x1050.jpg

rubrik mina forskningar

Forskning rubrikbild 06x 2

Historia har alltid intresserat mig. Min far och hans syskon var även de intresserade av historia, så jag tror att jag och mina systrar har fått vårt intresse från den dansk/tyska sidan. Historia är ett brett område. Det kan vara allt ifrån släktforskning till prylars historia. Allt har sin historia.

Släktforskningen på min gotländska och skånska sida är gjord till största delen av mig, men även en del av mina systrar.
Släktforskningen på min tyska och danska sida är gjord av mina fastrar Bitten och Elise.

I min gotländska personhistoriska forskning, försöker jag forska på fastlänningars inflyttning till Gotland under 1800-talet.
Målet är att försöka se när och hur fastlänningarna kom in i det gotländska samhället.

Jag forskar även på gotländska personnamn.
Jag vill se hur dom gotländska för- och efternamnen utvecklas från 1600-talet fram till idag.
Hur många förnamn hade man på 1600-talet och t.ex. hur många hade man på 1800-talet.
Vad hette man i förnamn på 1600-talet och vilka nya namn kom in under 1800-talet. Jag vill kunna se när ett förnamn dyker upp för första gången på Gotland och om det är ett ovanligt namn eller ett namn som kanske har försvunnit.
I databasen har jag i nuläget 190.677 (aprill 2017) personer. Denna databas utökas hela tiden.
På varje person försöker jag skriva in så mycket information som möjligt och jag är noga med källhänvisningen. 

I det materialet som skrevs in när jag först började forska, är källhänvisningen mycket bristfällig. Något jag nu försöker rätta till.
Jag skriver numera in hela kyrkoböcker och tar med alla personer som finns med på en sida. Jag skriver även in alla in- och utflyttningar, jämte födelse- och dödsnotis.
Att skriva in så här mycket personer tar mycket tid, men jag har även haft god hjälp av min dotter Carola. Ibland satt vi tillsammans och skrev och ibland turades vi om.
En del av uppgifterna har mina systrar Lotte och Ewa bidragit med och ytterligare en del har jag fått av andra och då oftast i samband med att dom fått uppgifter av mig.
Jag har tillsammans med mina systrar släktforskat sedan 1976 och då i huvudsak på personer som varit boende på Gotland. Jag har samlat en hel del namn i min databas. Jag har även forskat lite på personer som levt i Havdhem socken genom tiderna.
Emigrantforskning är även det en intressant bit. Jag har försökt följa de Havdhembor som utvandrade till Amerika.
1997 åkte jag till Salt Lake City i Utah och sökte där i mormonernas stora databas. Min forskarvän David Larson som bor i Salt Lake City har hjälp mig mycket. Hans anfader kommer just från Havdhem och utvandrade till Amerika på 1800-talet.

Text Allt ar Historia