Avskrift av Visby församlings räkenskaper

Avskrift av Visby församlings räkenskaper

Avskrift av Visby församlings räkenskaper för begravning och bröllop för tiden 1612/13 – 1662/63. Samt Begravda 1680-1682.

Avskriften har utförts på Landsarkivet. Huvuddelen (1614/15-1662/63). Dessutom finns här avskrift av död- och begravningslängd för 1680-1682.
Avskriften förvaras i Landsarkivet arkivsamlingar. Jag har fått låna en kopia som nu alla kan ta del av här. Jag vill särskilt tacka Landsarkivet för denna fina gest! Jag har fått dela av sidorna för att det inte ska bli för stort.
Här nedan finns länkar som går till olika år. På några av sidorna finns även andra räkenskaper som tagits med.
1612 – 1613
1614 – 1615
1630
1643 – 1644
1653 – 1654
1657 – 1659
1660 – 1663
1680 – 1682
Under tiden som jag skrivit in denna avskrift har jag ställts inför en frågeställning. Varför har det ibland skrivits in modern som “målsägande” och ibland fadern när ett litet barn dött (även när det verkar vara så att båda föräldrarna var i livet) och skulle begravas?Kan det ha varit så att när ett barn ännu var odöpt så “hörde det till” modern och att dopet blev en “faderns bekräftelse” på barnet?Är det någon som vet något om traditionen kring hur man förhöll sig till mycket små barn vid den här tiden ?Jag har också sett att det ibland är kvinnor som står som “målsägande” när en tjänsteflicka eller tjänstepojke skulle begravas. Kan det vara så att det var vanligt att kvinnorna stod för alla hushållets affärer hemmavid om maken var bortrest vid den här tiden?