Midsommarfirande på Torget

Midsommarfirande på Torget

Platsen vid korsvägen vid Burge i Havdhem på Gotland, har av ålder kallats “Torget”. Där har, vad man med säkerhet vet, redan på 1860-talet, traktens ungdomar på midsommarafton rest majstång kring vilken man dansat eller lekt ringlekar. Sannolikt har säkerligen långt dessförinnan detta varit en vedertagen sedvänja. Några år i början på 1900-talet var seden nerlagd, men omkring 1912 återupptogs den, för att i början av 1920-talet helt upphöra.

De senaste åren svarade Axel Österholm, Berner Mattsson och Karl Hultqvist för musiken. Men saknades  det spelmän, lektes ringlekar till vilka man sjöng. Österholm och Mattsson spelade dragspel och Hultqvist fiol. Samtidigt spelade de aldrig. Mattsson råkade en midsommarafton köra omkull med cykel varvid cykelstyret gick genom dragspelsbälgen.

På 1900-talet bands alltid majstången på Lingen, varvid den bars och restes på “Torget”. Majstången hade alltid en tvärslå i vars ändar var en krans. Den var helt lindad med löv. Någon gång de sista åren lär det ha förekommit endast stång utan tvärslå.

Fru Dagmar Larsson Sigters, född vid Burge 1904, har i gott minne midsommarstången och midsommarfirandet på “Torget”. Bl. a. har hon omtalat att hennes föräldrar Adolf och Julia Björkdahl hade getter, som ibland brukade äta upp löven på majstången så högt upp de kunde nå, vilket var föga uppskattat av ungdomarna som burit dit den.

Uppgiftslämnare: Herman Vahlgren Östergarn, född vid Snovalds 1879, Anni Larsson Kvinnegårda, född vid Rangvalds 1896, Magnus Jonsson Hajslunds, född 1895 och Dagmar Larsson Sigters, född 1904. Nedtecknat 1968 av Edvin Lindqvist Solstäder.