Hemföljdslista

Hemföljdslista

En hemföljdslista var en lista på vad en brud hade med sig i boet när hon gifte sig.

Sid 1.
Åhr 1814 de 5 te Nowember Gaf Fredrik AndersSon Sigleiphs På
Nähr sin Dåtter Margaretta Christina då hon fölljande dagen jntträde i det heliga äktenskapes ståndett med drängen ärlig å beskedellige Petter Jönsson Rodarwe j Fardhem.
Hennes ägendom består afv efter föliande Pährs sedlar Som fölliar.
en Ny mållad nat Låda med beslag124
en ny svart kamlåts klädning724
ditto en svart kamlåtts klädning3
ditto en wit kamrits klädning3
ditto en ny kartuns klädning724
ditto en Liûs blå wärkens klädning142
ditto en rörandig wärkens klädning124
ditto en blå Randig värkens klädning124
ditto en blå och witt Lärfts klädning124
ett styke kartuns trö tyg112
et blåt å wit sids(?) kartuns för kläde124
ditto två witta för kläden et kamrits å et slis(?)212
en Rö brun silkes dûk3
ditto en wit nettel dûk112
ditto en wit kamrits dûk112
dito en vit nätel dûk18
dito en vit Lärfts dûk18
ditto fyra styken bomuls dûkar3
et halft dusin krûspanstyken236
ditto två ût syda18
2 par finger handskar36
en Grå walmars tröia24
2 wärkens kiotlar1
2 för kläder af wärken18
Transport    Rb5142
Sid 2.
Transport    Rb5142
2 Horgarens(?) Särkar dito 4 Nya blårgarens(?) särkar336
3 par strumpor112
ditto et par witta bomuls strumpor112
et par nyia skor18
ditto 2 par gambla12
en gamall blå Råk af wallmar36
en salmbok å en kattekes1
en halfv wûlmer duks säng612
en borddûk3
en kåpar kittel12
ten et Nyt såpfat dito 2 flata å 3 taldrikar1084
en ny gryta om 5 kanor124
en Röd bläsig häst10
en Röd ko 6 år gammal6
ditto en Röd stûtt5
2 moder lamb å en ûng bage336
en hell ny jären axelvagn15
en ny spin Råk å stol å kardor336
2 nyia blå målda stolar å en haspell224
6 styken Påstelins takdrikar46
Summa Rb14034

Efter Rätta för stånd är dett Rätte ligen wärderat som wi med wåra Namn å bomärken jntygar afw Nähr den 5 te Nowember 1814
Bengt Hermansson [ Bomärke ]  Stenstuw j Fardhem
Gärtru Pährs [ Bomärke ]  Stenstuw j Fardhem
Johannes Siber
Källa: Södra häradets bouppteckning år 1814 nr 154