Bondetåget i Stockholm 1914

Bondetåget i Stockholm 1914

Omkring 31,000 svenska män deltog i Bondetåget i Stockholm den 6 februari 1914, därav var 400 från Gotland.

Deltagande Havdhembor:

K.J. Levander Bols, Mattias Krusell Korsby
Per Cederlund Kälder, Oskar Cederlund Kälder
Albert Johansson Kälder, Per Levander Hajslunds
Mattias Jakobsson Rosarve, Herman Levander Rosarve
Karl Söderlund Allmungs, Emanuel Larsson-Malmström Allmungs
Gustaf Pettersson Kvinnegårde, Axel Pettersson Burge
Karl Hultqvist Burge, Hans Hansson Anningåkre
Jakob Mathsson Snovalds, Fredrik Pettersson Allmungs

Det finns troligen ingen förteckning på vem som var  med. Vid efterforskningar har dessa namn omtalats, kanske finns det någon mera.
Alla dessa är nu döda, men minnen ifrån resan och upplevelserna i Stockholm, som de ofta talat om, levde kvar bland de anhöriga.

Nedtecknat av Wera Johansson, Snevide 1970

Länktips: http://sv.wikipedia.org/wiki/Bondetåget