Gamla bilder från Havdhem

Gamla bilder från Havdhem

Korsby i Havdhem.

Nere till vänster, Kjell Klassons hus med bensinstation och bilverkstad.
Nere till höger, Bengt Vallebergs hus.
Uppe till vänster, Blomqvists magasin och affär, samt Spenarve ladugård.
Uppe till höger, Alvar Melins hus.
Mycket har förändrats sedan den här bilden togs.
Utsikt från kvarnen.

Stationshuset till längst bak till vänster och Mejeriet till höger.
Nere till höger är ett hus som på 1910-talet flyttades hit från Eke.
Utsikt från kvarnen västerut.
Ett lummigt Havdhem.

Till höger affären.
Till vänster gamla posten.
Statoilmacken, före detta ESSO
Tegelbruket som brann i början av 1970-talet.

1908 lades ett nytt järnvägsspår ner till Tegelbruket.
Gösta Johanssons hus innan ombyggnaden.

Cyklister: Erik och Gabriella Nilsson.
Det är de som vid tiden för fotot bebor huset.
Prästgården i förgrunden.
I förgrunden syns Havdhems äldsta skola. 

Bakom nuvarande äldsta skolan syns bara åker och skog.
Korsby.

1. Först till vänster syns lite av det som i dag är huset med dom stora skyltfönsterna.
Strax efter går vägen ner till kyrkan.
2. Nästa hus till vänster är gamla posten.
3. Alvar och Gerd Melins hus.
4. Jan och Eva Norrbys hus.
Gamla Elimkapellet som byggdes 1878 och revs 1977.
Till vänster ett gammalt stenhus vid Burge som numera är rivet.
Till höger Rangvalds.

Till vänster: C.J. Broander & Co, senare Lantmännens.
Till höger: Charles Blomqvists diverseaffär, senare C.J. Broander & Co, numera hyreshus.
Bilden tagen på 1920-talet.
Korsby i Havdhem sett fån Ekehållet.

Järnaffären till vänster. Nu ombyggt
Sudrets Livs till höger. Nu ombyggt

Per Niklas Nilsson född 1833-12-03 vid Hemöstris i Havdhem (Göran Ströms part).
Gift 1859-10-14 med:
Anna Katharina, Caisa Mårtensdotter 
Född 1834-10-04 vid Skåls i Näs.
Och deras barn:
Selma Kristina Katharina Nilsson 
Född 1860-04-27 vid Hemöstris i Havdhem.
(Gift till Kvinnegårde i Havdhem)
Anna Birgitta Carolina, Brita Lina Nilsson 
Född 1864-12-18 vid Hemöstris i Havdhem

Selma Kristina Katharina Nilsson 
född 1860-04-27 vid Hemöstris i Havdhem.
(Gift till Kvinnegårde i Havdhem)
Anna Birgitta Carolina, Brita Lina Nilsson 
född 1864-12-18 vid Hemöstris i Havdhem. (Se bild ovan)

Jacob Petter Arvid Klasson 
född 1865-11-10 vid Lingvide i Havdhem.
Gift 1890-09-27 med:
Anna Birgitta Carolina, Brita Lina Nilsson 
född 1864-12-18 vid Hemöstris i Havdhem. (Se bild ovan)
De fick barnen:
Nils Ernst född 1891-02-14.
Jacob Gunnar född 1892-05-31.
Anna Maria Arvida född 1894-04-28.
Ester Karolina född 1896-03-19.
Elsa Mathilda Alfrida född 1897-12-25.
Ebba Selma Christina född 1901-06-27.
Per Emrik född 1905-01-24

Till vänster: Herman Larsson född 1901 vid Lingvide i Havdhem. (Bodde senare vid Snevide).
Till höger: Hugo Jakobsson född 1907 vid Snevide i Havdhem.
Bilden är tagen inne i kammaren vid Snevide
Snevide (Östergrens)

Bilden är från Östergens i Snevide, huset i bakgrunden revs på 60-talet.
 
Paret i mitten längst fram är min morfar och mormor, Alex Östergren, son huset och hans fru Astrid Östergren, född Gabrielsson i Mafrids,
Västergarn.
Det ser ut som om det är deras bröllop som firas, på början av 20-talet.
De var tre syskon i familjen: Einar som var äldst, Alex och Theodora eller Doris som hon kallades.
Det kan vara Einar som står längst till höger.
Den unga flickan i ljusa klänningen till höger är Einars fästmö Gina som kom från fastlandet (eller kanske är de redan gifta). Den korta damen till vänster om Astrid kan vara Alex och Einars mor.
Östergrenarna hade slakterirörelse och bensinstation i Snevide. De hade en Ford som de körde runt och sålde korv med. Macken (själva byggnaden) finns kvar än idag vid Snevide. Min mormor, född 1902, kom till Havdhem som tjänsteflicka hos Wallebergs. Hon dejtades först av den äldre brodern Einar, men tycke uppstod först på allvar mellan Astrid och Alex, den yngre brodern.
De köpte hus i Ljugarn, hade slakterirörelse. Startade i större skala i Hemse, där de byggde huset som senare har varit möbelaffär, vid trekanten.
Gick i konkurs under depressionen på trettiotalet, och fick flytta hem till föräldrarna vid Snevide, med två små barn, Carl-Erik, och Gullevi. Hemma igen vid Snevide startade Alex en rörfirma.
De byggde sedan med små medel och stora umbäranden en egen villa under 30-talet, en funkisvilla, vid Prästgården i Havdhem. Rörfirman visade sig vara en allt bättre idé, i takt med den bättre samhällsekonomin på slutet av 40-talet och 50-talet. Många av Sudrets gårdar fick vatten och avlopp indraget med hjälp av Axel Östergrens Rörfirma.
Vad hände med de andra syskonen?
Einar startade bensinmack och bilverkstad i Burgsvik, den Shell-mack som fortfarande finns kvar och drivs av hans son Stig.
Doris flyttade till Stockholm och arbetade som sjuksköterska under många år. Hon bodde i en stor gammal lägenhet på Sankt Paulsgatan vid Mariatorget, under 60-talet.
 
(Text om Östergrens: Peter Tallungs)
2 Bröder:

En söt bild från ett årsdagskallas på 1950-talet vid Hemöstris i Havdhem (Öbergs part).