Bilägare i Havdhem

Bilägare i Havdhem

De första bil- och motorcykelägarna mm i Havdhem

År 1920 köpte verkstadsägaren Rudolf Jacobsson Spenarve den första Automobilen i Havdhem. Det var en “Briscoe” med registreringsnummer 51. Verkstadsarbetaren Martin Jacobsson Spenarve var hans chaufför.
  Samma år köpte Herman Levander Rosarve, Jacob Levander Bols och stationsinspektör Seth Alfvegren en bil tillsammans. Det var en “Chewroleth” med nummer 76. Jacob Levanders körkort hade nr 125.

Handlare Gustaf Blomquist hade den tredje bilen, en “Ford” med nummer 121.

Järnhandlarna Bröderna Pettersson köpte något senare en “Thulin”.

Rudolf Jacobsson Spenarve, Birger Cederlund Nickarve, Herman Mattsson Rosarve och August Jakobsson Allmungs var de första motorcykelägarna. De hade stora motorcyklar med sidovagnar.

Uppgiftslämnare Henrik Levander Bols.

—————————————————–

Den första traktorn i Havdhem var en “Avance”, inköpt i bolag. Delägare var Herman Hermansson Havor, Johan Jacobsson Allmungs, Herman Levander Rosarve, Karl Levander Bols och Albert Johansson Kälder.
Bolaget upplöstes i början av 1920-talet.

1922 eller 1923 inköpte Johan Jacobsson Allmungs ensam en traktor av märket “Lanson”.

August Jacobsson Allmungs införskaffade traktor år 1926, av märket Ford.

Anders Hermansson Havor inköpte en “Fordson” år 1938.

År 1939 kom andra världskriget och oljeimporten försvårades, några anbringade gengasagregat på sina traktorer.
När kriget upphörde år 1945 blev traktorn mycket snart en vanlig företeelse på de flesta gårdarna.

Uppgiftslämnare Carl Gustav Carlsson Gimbrings 1971.