Gårdssyner i Havdhem

Gårdssyner i Havdhem

Stora Allmungs.  
År 1772. Stenhussyn.

Christopher Maldesson född 1753-09-21 Stora Allmungs.
(Troligen Stora Allmungs 1:33).
Källa: Landskontorets exp. 1772.
1.Mangårdsbyggning av sten.

Dagligstuga, 10 aln långt och 8 aln brett, liggspis av sandsten med träspjäll, bakugn, 2 fack fönster.

Gäststuga, 8 aln långt och 8 aln brett, skall fullfärdigas i sommar, ståndsspis av sandsten med träspjäll.

Förstuga med uppgång till loftet.
Lilla Allmungs.  9/32 dels
År 1831. Stenhussyn.

Pehr Thomasson född 1773-01-27 Lilla Allmungs.
1.Mangårdsbyggning av trä under flistak, 20 aln lång och 8 ½ aln bred och 5 aln hög. Loft över hela huset.

2 boningsrum.

Kök.
 
2.Brygghus av sten under brädtak, 13 aln lång och 9 aln bred och 4 aln hög. Vidbyggt mangårdsbyggningen.
 
3.Ladugård av trä med agtak, 45 aln lång och 9½ aln bred och 4 aln hög.

Loge med 2 bås.

HästStall med 5 spiltor.

Kohus med 5 spiltor och hönd.
 
Lilla Allmungs.  3/16 dels
År 1759. Stenhussyn.

Mathias Larsson född 1712-01-21 Halor i Rone.
1.Mangårdsbyggning av hornstock, 12 aln lång och 6½ aln bred med loft och flistak. Behållen i gott stånd.

Stuga, 2 fack fönster, spis med bakugn av mursten, dörr med gångjärn och klink.

Förstuga med trappa till loftet, dörr med gångjärn och trälås.
 
2.Hälften i Brygghus emot gårdsmannen, av hornstock med flistak samt loft, bryggspis och kölna. Behållet och i gott stånd.
 
3.Ladugård av hornstock och agtak, 30 aln långt och 8 aln brett. Med innanreden och tillbehör i gott stånd.

Lada med Stall och Kohus.
 
Antarve.  1/4 dels.  
År 1743. Syn för skatteköp.

Klas Jacobsson född 1715-12-18 Antarve
1.Mangårdsbyggning av hornstock, 9 aln långt och 6½ aln brett. tak av flis. Allt i gott stånd.

Dagligstuga med köksspis och bakugn, 4 st små fönster, dörr med gångjärn och klinka.

Förstuga, dörr med gångjärn och hasp.
 
2.Gäststuga med Förstuga 10 aln lång och 8 aln bred, spis av Burgsvikssten, 5 st fönster, dörr med gångjärn, klinka och handgrepp, flistak. Förstugudörren med gångjärn och trälås. Allt i gott skick.
 
3.Liten Bod, 6 aln lång och 6 aln bred med flistak, dörr med gångjärn och lås. Behållen.
 
4.1/4 del i Brygghus med gårdsmannen. Gammalt.
 
5Uthus, 26 aln lång och 9 aln bred, agtak. Uppbyggt för 2 år sedan. I gott stånd.

Lada med loge med ett sädbås.

Kohus med foderrum med bås och gott inrede.
 
6.Stall med höskull, 16 aln långt och 8 aln brett med agtak. Behållet.

Foderrum.

Fårhus.
 
Antarve.  1/4 dels.  
År 1743. Syn för skatteköp.

Änkan (efter Jöns Jacobsson född 1707-08-20 Antarve) Elin Olofsdotter född 1711 Levide Näs?
1.Mangårdsbyggning av hornstock med loft, 10 aln långt och 8 aln brett. tak av flis. Uppbyggt för 4 år sedan. Allt behållet. 

Dagligstuga med spis och bakugn, 2 st små fönster, dörr med gångjärn och klinka.

Förstuga, dörr med gångjärn och hasp, trappa till loftet.
 
2.Stuga, 6 aln lång och 6 aln bred, 3 små fönster, ingen spis. täkt med flis, dörr med gångjärn och klinka. Behållet.
 
3.Bod, 6 aln lång och 6 aln bred, täkt med flis på ena sidan, dörr med gångjärn och lås. Allt behållet.
 
4.Uthus, 26 aln lång och 8 aln bred, agtak. Behållet.

Lada med sädbås.

Loge.

Kohus 
och foderrum.
 
5.Stall, 8 ½ aln lång och 8 aln bred, agtak. Uppbyggt för 2 år sedan. Behållet.

Foderrum med höskull, 4 behållna spiltor. 
 
6.Redskapshus, 6 aln långt och 7 aln brett. Behållet.
 
Antarve.  3/8 dels.  
År 1759. Syn för skatteköp.

Jesper Pehrsson född 1732-12-24 Antarve.
1.Mangårdsbyggning av hornstock, 10 aln långt och 8 aln brett samt loft av knutbyggnad, flistak. I gott stånd.

Dagligstuga, spis med bakugn av mursten, 2 fack fönster, dörr med gångjärn och klink.

Förstuga med uppgång till loftet, dörr med gångjärn och lås.
 
Källa: Kammarkoll. skatteköp 1761-05-06.2.Byggning av hornstock, 8 aln långt och 5 aln brett med flattak av flis. I gott stånd

Gästkammare, sandstensspis av Burgsvikssten, 2 fack fönster, dörr med gångjärn och klink.
 
3.Byggning av hornstock, 12 aln långt och 7½ aln brett med flistak utan loft. Ny och i gott stånd.

Gäststuga, sandstensspis av Burgsvikssten, 2 fack fönster, dörr med gångjärn och klink.

Förstuga med litet kontor, dörr med gångjärn och lås.
 
4.Brygghusavhornstock, 9 aln långt och 5 aln brett med flistak med spis och kölna. Välbehållet.
 
5.Ladugård av hornstockmed agtak, 34 aln långt och 8 aln brett. Med innanreden behållna.

Stall med hönd.

Portlider.

Kohus 
med hönd.

Lammhus.
 
6.Ladugård av hornstockmed agtak, 27 aln långt och 9 aln brett. Allt med innanreden i gott stånd.

Lada med ett sädesbås.

Ungnötshus och hönd.
 
7.Hälften i en liten Väderkvarn tillhopa med gårdsmännen, går endast och knappt till husbehov.
 
Bols.  
År 1771. Stenhussyn.

Paul Jöransson född 1711-12-16 Bols.(Troligen Carl Henrik Levanders part)
Källa: Landskontorets exp. 1772.
1.Mangårdsbyggning av sten med flistak.

Dagligstuga, 8 aln långt och 8 aln brett, sandstensspis, 3 fack fönster.

Gäststuga, 8 aln långt och 8 aln brett, sandstensspis, 3 fack fönster.

Kammare, 7 aln långt och 7 aln brett, sandstensspis, 1 fack fönster.

Kammare, 7 aln långt och 7 aln brett.

Kök, 6 aln långt och 6 aln brett, köksspis med bakugn, 1 fack fönster.

Förstuga, 5 aln långt och 4 aln brett med uppgång till loftet.
 
Burge.  
År 1771. Stenhussyn.

Rasmus Jacobsson född 1727-11-11 Burge.
Källa: Landskontorets exp. 1772.
1.Mangårdsbyggning av sten med flistak.

Dagligstuga, 8 aln långt och 7 aln brett, sandstensspis, 3 fack fönster.

Gäststuga, 8 aln långt och 8 aln brett, sandstensspis, 3 fack fönster.

Kök, 6 aln långt och 6 aln brett, köksspis med bakugn, 1 fack fönster.

Förstuga, 3 aln långt och 3 aln brett med uppgång till loftet.

Källare under byggningen.
 
Burge.  
År 1771. Stenhussyn.

Jacob Jespersson född 1733-12-11 Burge.(Troligen Axel och Karl Petterssons part).
Källa: Landskontorets exp. 1772.
1.Mangårdsbyggning av sten med flistak.

Dagligstuga, 9 aln långt och 8 aln brett, sandstensspis, 3 fack fönster.

Gäststuga, 9 aln långt och 9 aln brett, sandstensspis, 3 fack fönster.

Kammare, 6 aln långt och 6 aln brett, sandstensspis, 1 fack fönster.

Förstuga, 5 aln långt och 4 aln brett med uppgång till loftet.
 
Gimbrings.  
År 1802. Stenhussyn.

Butvi Pehrsdotter född 1761-11-18 Bölske i Eke.(Troligen Carl Gustav Carlssons part).
Källa: Länsstyrelsens syner.
1.Mangårdsbyggning av kalksten med loft och flistak, 22 aln långt och 11 aln brett och 7 aln högt, utvändigt rappat, invändig klistrad.

Dagligstuga, järnkakelugn med spjäll, 4 fack fönster dörr på gångjärn med handtag och klink.

Kök mitt för Förstugan, dörrar på gångjärn och klink till Förstugan och dagligstugan, 1 fack fönster, liggspis med invändig bakugn samt skafferi vid sidan av bakugnen.

Gästkammare, ett inmurat skåp, spis av Burgsvikssten, dörr på gångjärn med lås till Förstugan, 1 fack fönster.

Förstuga en välgjord trappa till loftet.

Övre Kammare, ett inmurat skåp, tillämnad kakelugn, 1 fack fönster, dörr på gångjärn med handtag och klink.

Loftet avdelad i 2 särskilda rum för vilka äro dörrar på gångjärn med lås.
 
Lilla Hajslunds. 
År 1803. Stenhussyn.

Lars Olofsson född 1778-08-16 Lilla Hajslunds.
(Troligen Börje Perssons part).
Källa: Länsstyrelsens syner.
1.Mangårdsbyggning av sten av kalksten, 16½ aln långt och 10½ aln brett och 6½ aln hög med loft och flistak.

Dagligstuga, spis av Burgsvikssten, 2 fack fönster, dörr på gångjärn med handtag och klink.

Kammare med ett fack fönster, spis av Burgsvikssten, dörr på gångjärn med dubbelt lås.

Förstuga med 2 halvdörrar på gångjärn, trappa till loftet af huggen sten, välmurad och dörr med gångjärn och lås.

Vindskammare ovanpå, utan eldstad, 1 fack fönster, dörr på gångjärn och lås.

Nästa år ska gäststuga och loft uppföras.
 
2.Utbyggd Kök av sten, utvändigt 7 aln långt och 7 aln brett 4 aln högt med flistak, liggspis, invändig bakugn, dörr på gångjärn med handtag och klink till dagligstuga, 1 fack fönster.
 
Lilla Hajslunds. 
År 1772. Stenhussyn.

Mårten Mattsson född 1741-11-23 Lilla Hajslunds.
Källa: Landskontorets exp. 1772.
1.Mangårdsbyggning av sten med flistak.

Dagligstuga, 9½ aln långt och 8½ aln brett, sandstensspis, 2 fack fönster.

Gäststuga, 9 aln långt och 9 aln brett, sandstensspis, 3 fack fönster.

Kök, 6 aln långt och 6 aln brett, bryggspis och bakugn, 1 fack fönster.

Förstuga, 9 aln långt och 3 aln brett, uppgång till loftet.
 
Havor.   25/32 dels.
År 1803. Stenhussyn.

Jacob Bengtsson född 1745-09-20 Havor.
(Troligen Mats Hermanssons part).
Källa: Länsstyrelsens syner.
1.Mangårdsbyggning av sten av kalksten, “förledit år” uppbyggt, 19 aln långt och 12 aln brett och 7½ aln högt, med loft flistak.

Gäststuga, spis av Burgsvikssten, 3 fack fönster dörr på gångjärn med handtag och klink.

Kammare med 1 fack fönster,spis av Burgsvikssten, dörr på gångjärn med handtag och klink.

Förstuga med 2 halvdörrar på gångjärn med [innanlåse], uppgång till loftet genom en öppen och välgjord trappa.

Vindskammare, spis av Burgsvikssten, 1 fack fönster, dörr på gångjärn med lås.
Dagligstuga med loft samt kök med liggspis och invändig bakugn skall byggas nästa år.
 
Hemöstris. 
År 1772. Stenhussyn.

Olof Båtelsson född 1726-08-07 Hemöstris.
(Troligen Göran Ströms part).
Källa: Landskontorets exp. 1772. 
1.Mangårdsbyggning av sten med flistak.

Gäststuga, 10 aln långt och 9 aln brett, sandstensspis, 2 fack fönster.

Förstuga med skafferi, 6 aln långt och 6 aln brett, 1 fack fönster, uppgång till loftet.
Hemöstris.  3/16 dels
År 1822. Stenhussyn.

Hans Jacobsson född 1760-12-20 Hemöstris.(Troligen Ragnar Forsbergs part).
1.Mangårdsbyggning av sten med flistak. 25 aln långt och 10½ aln brett och 6 aln högt.

Dagligstuga 2 fack fönster i bly och pottkakelugn. 

Förstuga, trätrappa med uppgång till loftet som sträcker sig över hela byggningen, dörr med gångjärn och lås.Till vänster i Förstugan, Gäststuga 3 fack fönster i bly, spis i Burgsvikssten.

Mitt för förstugudörren ingång till en Kammare med 1 fack fönster, spis i Burgsvikssten, dörrar med gångjärn och lås, dels med klinkor.
 
2.Tillbyggnad i sten med dörr till dagligstugan, 10 aln lång och 8 aln bred och 5 aln hög.

Kök med spisell och bakugn, ett fack fönster i bly, dörr till brygghus.

Brygghus, spis, 1 fack fönster, dörrar med gångjärn och tränärvlar.
 
3.Småhusräcka av sten med enflakat flistak till vänster på inre gården, 10 aln lång och 5 aln bred och 3 aln hög.

Inredd till två bodar, dörrar med gångjärn och hasp.
 
4.Ladugård av sten med agtak, 29 aln lång och 10 aln bred och 4½ aln hög.

Lada med loge och ett bås.

koStall med hönd och 7 spiltor.
 
5.Sträcka av trä och agtak, 11! aln lång och 9 aln bred och 3 3/4 aln hög.

HästStall med 5 spiltor och hönd.

Lammhus.
 
6.Flygelbyggnad av trä med agtak, 7 aln lång och 7 aln bred och 2 3/4 aln hög. I någorlunda gott stånd.

Vagnsskjul, dörrar med gångjärn.
 
Kulle.
År 1762. Gårdssyn av länsman.
1.Mangårdsbyggning av hornstock, 10 aln långt och 7 aln brett, flattak, “rutten”.

Dagligstuga, spis, 2 fack fönster med 6 rutor i varje.
 
Christen Christensson född 1735 Kulle.
(Mattis Thomasson).
2.Byggning av hornstock, 6 aln långt och 7 aln brett, “förlorad”
(Troligen Bertil Havdhelins part).3.Brygghus, 5 aln långt och 4 aln brett, utan loft, “förlorad”
 
Källa: Södra här. dombok uppbudspr. 1762-05-11 § 28.
 
4.Ladugård med agtak
Libbenarve.
År 1813. Besiktning i process.

Elias Pehrsson född 1781 i Hamra.
(Troligen Anna Ulmstedts part).
1.Mangårdsbyggning av hornstock, med flistak och loft, utvändigt 13 aln långt och 7 aln brett och 5 aln hög.

Stuga, järnkakelugn, 2 fack fönster.

Kök, liggspis och utvändig bakugn, 1 fönster, uppgången till loftet genom öppen trappa.

Förstuga, 2 halvdörrar.
 
Källa: Södra här. dombok. h.t. 1813 § 68.2.Byggning av  hornstock med flistak utan loft, 11 aln långt och 7 aln brett och 3 aln högt, nu obeboeligt och gammal.

Stuga, spis av sandsten, 2 fack fönster.

Drickskammare, utan fönster och golv.

Förstuga.
 
3.Byggning av sten, flistak, loft, 8 aln långt och 6 aln brett och 4½ aln högt, till en del kalkslaget.

Brygghus med stengolv, liggspis och kölna.
 
4.Smedjaav sten, 6 aln långt och 5 aln brett 2½ aln högt, utan loft, brädtak.
 
5.Ladugård dels av trä dels av sten, byggd 1812, båda agtak.
 
Stora Libbenarve. 5/32 dels.
År 1759. Syn och skattevärdering.

Jacob Larsson född 1716-01-29 Botels i Lau.
1.Mangårdsbyggning av hornstock med loft och flattak, 11 aln långt och 7 aln brett.Dagligstuga, spis med bakugn av mursten, 2 fack fönster, dörr med gångjärn och klink.

Förstuga, dörr med gångjärn och trälås, uppgång till loft.
 
(Troligen Per-Ola Mattssons part).2.Ladugård av hornstock och agtak, 36 aln långt och 8 aln brett.

Lada med ett sädesbås samt Kohus och Stall, allt i gott stånd.
 
Stora Libbenarve. 5/32 dels.
År 1759. Syn och skattevärdering.

Jöran Olofsson född 1729-24-20 Libbenarve.
(Troligen Ivan Lindkvist part).
1.Mangårdsbyggning ny och ännu under byggnad, av hornstock med loft och brädtak, 12 aln långt och 7 aln brett.

Dagligstuga, 1 fack fönster, spis med bakugn av mursten, dörr med gångjärn och klink samt uppgång till loftet.

Gäststuga, 2 fack fönster, spis av Burgsvikssten, dörr med gångjärn och lås.
 
2.Ladugård av hornstock och agtak, 33 aln långt och 7 aln brett.

Lada, med ett sädesbås samt Kohus och Stall, allt i gott stånd.
 
Libbenarve. 5/32 dels.
År 1759. Syn och skattevärdering.

Malde Larsson född 1712-01-31 Sigers.
1.Mangårdsbyggning av hornstock med loft och flistak, 11 aln långt och 7 aln brett.

Dagligstuga, 2 fack fönster, spis med bakugn i mursten, dörr med gångjärn och klink.

Förstuga, dörr med gångjärn och trälås, uppgång till loft, allt i gott stånd.
 
2.Ladugård av hornstock och agtak, 36 aln långt och 8 aln brett.

Lada, med ett sädesbås samt Kohus och Stall, allt i gott stånd.
 
Stora Libbenarve.  5/32 dels.
År 1759. Syn och skattevärdering.

Lars Larsson född 1715-01-01 Davide i Rone.
1.Mangårdsbyggning av hornstock med loft och flistak, 11 aln långt och 6½ aln brett.

Dagligstuga, 2 fack fönster, spis med bakugn i mursten, dörr med gångjärn och klink.

Förstuga, dörr med gångjärn och trälås, uppgång till loft, allt i gott stånd.
 
2.Ladugård av hornstock och agtak, 33 aln långt och 7 aln brett.

Lada, med ett sädesbås samt Kohus och Stall, allt i gott stånd.
 
Livsungs  år 1770
Gårdsdelning med mågen.

Valborg Andersdotter född 1722 Livsungs.
1.Mangårdsbyggning av (sten eller trä?), 171/7 aln långt och 7½ aln brett med loft och flistak.

Dagligstuga med bakugn.

Gäststuga.

Förstuga liten.
 
Källa: Södra här. dombok uppbudspr. 1770-09-25.2.Stuga, 8 aln långt och 6 aln brett, flattak.

Förstuga med kontor.

Kammare, 5 aln långt och 6 aln brett.
 
3.Brygghus
 
4.Bod, 5 aln långt och 4 aln brett.
 
Livsungs.  5/16 dels.  
År 1759. Syn och skattevärdering.
Pehr Hansson född 1730-10-25 Livsungs.
1.Mangårdsbyggning av hornstock med loft och flistak, 10 aln långt och 7 aln brett. Är i gott stånd.

Dagligstuga 2 fack fönster, bakugn av mursten, dörr med gångjärn och klink.

Förstuga med uppgång till loftet, dörr med gångjärn och lås.
 
2.Gäststuga av hornstock utan loft, flistak, 10 aln långt och 8 aln brett, 2 fack fönster, sandstensspis av Burgsvikssten, dörr med gångjärn och klink. Ny och i gott stånd.

Förstuga, dubbla dörrar med lås.
 
3.Brygghus av hornstocks, (till hälften partens) med flistak samt loft och kölna. Merendels förfallet.
 
4.Ladugård av hornstock och agtak, 45 aln långt och 7 aln brett. Allt med tillhörigheter i gott stånd.

Lada med ett sädesbås.

Kohus med hönd.

Stall med hönd.

Lammhus.
 
5.Redskapshus av hornstock och agtak, 5 aln långt och 5 aln brett. Behållet.
 
Nickarve.  3/16 dels.  
År 1752. Syn och skattevärdering.
Olof Hansson född 1702.
1.Mangårdsbyggning av hornstock, 8½ aln långt och 8 aln brett.

Stuga, spis utan spjäll, 4 st fönster, dörr med gångjärn med klinka och handtag. Är till väggar, tak och syllen behållen, allenast ett sylle och golvet bristfälligt.
 
2.Uthus av hornstock med agtak, 20 aln långt och 8 aln brett. Kan ännu någon liten tid stå och nyttjas, men äer eljest till alla delar bristfällig utom taket som ågon i år med ag nytäckt.

Loge med ett sädesbås samt foderrum till Kohuset.
 
3.Uthus av hornstock och agtak, 7½ aln långt och 8 aln brett. Till väggar och bottnar behållet, men taket något bristfälligt som bör lagas.

Stall och Kohus med 10 bås tillsammans.
 
4.Bod av knutbyggning, 8½ aln långt och 6½ aln brett med agtak och botten, dörr med gångjärn och lås. I gott stånd och av åbon sedan gårdens tillträde uppsatt.
5.Tvenne små Get- och svinhus med agtak. Brukbara och gagneliga.
 
Nickarve.  3/16 dels.  
År 1752. Syn och skattevärdering.
Mårten Hansson född 1730-04-13 Halor i Rone.
1.Mangårdsbyggning av hornstock med loft, 12 aln långt och 7 aln brett. Till tak, loft golv, väggar och sylar i gott stånd.

Vardagsstuga, spis med bakugn, 3 fack fönster, dörr med gångjärn och klink.

Förstuga, dörr med gångjärn och stocklås.
 
2.Två Fiskebodar utan fönster och golv med en dörr till vardera. Tillsammans 8 aln lång och 3 aln bred. Till väggar och tak behållna. (Ligger bredvid mangårdsbyggningen).
 
3.Gäststuga av hornstock utan loft, 10 aln långt och 6½ aln brett, spis av Burgsvikssten, 4 fönster, dörr med gångjärn och klink. Tak, väggar, golv och syllar i gott stånd.

Förstuga, dörr med gångjärn och lås.
 
4.Brygghus som nyttjas av bägge åboerna tillsammans, av hornstock, flistak, 8 aln långt och 6 aln brett med loft och kölna. Är till alla delar förfallet och bör ombyggas. 
 
5.Ladugården av hornstock och agtak, 16 aln långt och 8 aln brett.

Lada med två sädesbås. Till väggar och syllar behållen, men taket och logbottnen alldeles bristfälligt och bör täckas och lagas. 
 
6.Kohus av hornstock och agtak, 9 aln långt och 8 aln brett, med 6 bås och hönd eller foderrum. Till väggar och tak behållet, men syllarna förruttnade och båsbalkarna fördärvade som allt bör förbättras. Dessutom två långband odugliga som ock bör ånyo påläggas.
 
7.Stall av hornstock och agtak, 8 aln långt och 8 aln brett, fyra spiltor och foderrum. Taket behållet, men väggar, syllar, band och bottnar allt bristfälligt som ej utan nybyggnad kan lagas.
 
8.Redskapsskjul gammalt med agtak, nästan alldeles förfallet.
 
9.Vagnskjul, litet, gammalt utan tak, bristfälligt. Utnyttjas av åboerna tillsammans.
 
10.Smedja, 5 aln långt och 4 aln brett av hornstock med tillbehören uti någorlunda stånd.
 
Rommunds  år 1799
Stenhussyn.

Lars Bertilsson 1757-08-14 Gudings i Alva.
(Troligen Olof Tjängvalls part).
Källa: Länsstyrelsens syner.
1.Mangårdsbyggning av sten, 30 aln långt och 10 aln brett 8 aln högt, flistak, ingång mitt på långsidan.

Gäststuga, sandstensspis med spjäll, 4 fack fönster.

Kammare, sandstensspis, 1 fack fönster.

Dagligstuga, sandstensspis, 2 fack fönster.

Kök med liggspis.

Öppen trappa till loftet.

Kammare, sandstensspis, 1 fack fönster.

 
Stora Rosarve.  3/8 dels.
År 1759. Syn och skattevärdering.

Grels Persson född 1716-08-06 Stora Rosarve
1.Mangårdsbyggning av hornstock, flistak och loft, 11 aln långt och 8½ aln brett. Någorlunda i gott stånd och behållen.

Dagligstuga, 1 fack fönster, spis med bakugn av mursten, stege till loftet, dörr med gångjärn och klink.

Förstuga, dörr med trälås och gångjärn.
 
2.Gäststuga av hornstock med flistak, 11 aln långt och 7½ aln brett, 2 fack fönster, spis av Burgsvikssten, dörr med gångjärn och klink.

Förstuga med ett litet kontor, dörr med gångjärn och lås.
Alla delar i gott stånd och behåll.
 
3.Bod, gammal av hornstock och flistak, 9½ aln långt och 6½ aln brett. Merendels förfallen dock ännu i några år brukbar.
 
4.Brygghus (hälften emot gårdsmannen) av hornstock med flistak och loft, kölna, brygghusspis. Gammalt dock någorlunda behållet.
 
5.Ladugård av hornstock och agtak, 38 aln långt och 10 aln brett.

Lada med 2 sädesbås.

Kohus med hönd.
 
6.Stall med hönd av hornstock och agtak, 9 aln långt och 8 aln brett. I stånd och behållet.
 
7.Lammhus av hornstock och agtak, 9 aln långt och 9 aln brett. I gott stånd och behållet.
 
8.Vattenkvarn hälften emot gårdsmannen allena till husbehov.
 
Stora Rosarve.  3/8 dels.
År 1759. Syn och skattevärdering.
Johan Jacobsson född 1715-06-19 i Havdhem. 
1.Mangårdsbyggning av hornstock, flistak och loft, 11 aln långt och 8½ aln brett. I stånd och behållen.

Dagligstuga, 2 fack fönster, spis med bakugn av mursten, dörr med gångjärn och klink.

Förstuga med trappa och upp till loftet, dörr med gångjärn och trälås.
 
2.Stuga av hornstock och flattak med flis, 7 aln långt och 4 aln brett. Behållen.

Kammare, 1 fack fönster, spis av mursten, dörr med gångjärn och klinka.
 
3.Gäststuga av hornstock och flattak med flis, 11 aln långt och 7½ aln brett, 2 fack fönster, spis av Burgsvikssten, dörr med gångjärn och klink. I gott stånd.

Förstuga med litet kontor, dörr med gångjärn och trälås.
 
4.Bod av hornstock samt flattak med flis, 8½ aln långt och 6 aln brett, dörr och lås. Allt i gott stånd.
 
5.Brygghus (hälften emot gårdsmannen) av hornstock med flistak och loft, kölna, brygghusspis. Gammalt dock någorlunda behållet.
 
6.Ladugård av hornstock och agtak, 24 aln långt och 10 aln brett. Med tillhörigheter behållen.

Lada med ett sädesbås.

Stall med hönd
 
7.Ladugård av hornstock och agtak, 34 aln långt och 10 aln brett. Allt med innanreden och tillhörigheter i gott stånd.

Ladamed ett sädesbås.

Kohus med hönd.
 
8.Lammhus av hornstock och agtak, 13 aln långt och 5½
aln brett. Någorlunda behållet.
 
9.Ungnöthus av hornsk och agtak samt hönd, 11 aln långt och 6½ aln brett. Nytt och i gott stånd.
 
10.Vagnsskjul av hornstock och agtak, 6 aln långt och 6 aln brett. Behållet.
 
11.Vattenkvarn hälften emot gårdsmannen allena till husbehov.
 
Sigers  år 1771
Stenhussyn.

Johan Nilsson född 1741-11-15 Sigers.
Källa: Landskontorets exp. 1772.
1.Mangårdsbyggning av sten.

Stuga, 9 aln långt och 8 aln brett, sandstensspis, 2 fack fönster.

Gästkammare, 6 aln långt och 6 aln brett, sandstensspis, 1 fack fönster.

Förstuga, 5 aln långt och 4 aln brett med uppgång till loftet.
 
Snauvalds.  1/4 dels.  
År 1759. Syn och skattevärdering.
Tingsskräddaren mäster Paul Ekman född 1717 Grymlings i Eksta.
1.Mangårdsbyggning av hornstocks med loft och brädtak, 20 aln långt och 8 aln brett.

Dagligstuga, 2 fack fönster, spis av Burgsvikssten, dörr med gångjärn och klink.

Gäststuga, spis av Burgsvikssten, dörr med gångjärn och klink.

Förstuga en liten Sängkammare, 1 fack fönster, dörr med gångjärn och klink samt trappa i Förstugan till loftet och dörr därföre med gångjärn och lås.
 
2.Brygghus av hornstock med flistak, 7 aln långt och 6 aln brett, bryggspis, bakugn, kölna, behållet.
 
3.Ladugård av hornstock och agtak, 21 aln långt och 9 aln brett.

Lada med sädesbås.

Kohus. Allt med tillhörigheter i gott stånd.
 
4.Ladugård av hornstock och agtak, 25 aln långt och 7 aln brett.

Stall.

Lammhus.

Redskapshus.

Vagnsskjul. Gammalt men någorlunda behållet.
 
Snevide  år 1772
Stenhussyn.
Nils Larsson född 1713-04-13 Snevide. (Nils Molins part).
Källa: Landskontorets exp. 1772.
 
1.Mangårdsbyggning av sten.

Gäststuga, 9 aln långt och 9 aln brett, sandstensspis, 2 fack fönster.

Förstuga, 3 aln långt och 3 aln brett.
Dessutom sten hemkörd till en dagligstuga.
 
Uddvide  år 1771
Stenhussyn.

Jacob Hansson född 1751-09-10 Uddvide.
Källa: Landskontorets exp. 1772.
1.Mangårdsbyggning av sten med flistak.

Dagligstuga, 7 aln långt och 7 aln brett, sandstensspis, 2 fack fönster.

Gäststuga, 7 aln långt och 7 aln brett, sandstensspis, 2 fack fönster.

Kök, 6 aln långt och 5 aln brett, köksspis med bakugn, 1 fack fönster.

Förstuga, 5 aln långt och 3 aln brett med uppgång till loftet.
 
Uddvide  år 1783
Hävd av kronohemman.

Pehr Andersson född 1755-04-03 Anningåkra.
1.Mangårdsbyggning av trä, 10½ aln långt och 8 aln brett med flistak.

Dagligstuga, ståndspis av sandsten, 2 fack fönster.

Kök, liggspis med bakugn, 1 blyfönster.

Förstuga med uppgång till loftet.
 
Källa: Länsstyrelsens syner.2.Bod av trä, 7 aln långt och 7 aln brett, med flistak.
 
3.Ladugård  av trä med agtak.
 
Uddvide.  5/16 dels.  
År 1759. Syn och skattevärdering.

Per Mårtensson född 1729-07-07 Uddvide
1.Mangårdsbyggning av hornstock, med loft och flistak, 18 aln långt och 7 aln brett. Denna byggning ny och i stånd.

Dagligstuga, 2 fack fönster, spis med bakugn i mursten, dörr med gångjärn och klink.

Förstuga, uppgång till loft samt dörr med gångjärn och hasp till hänglås.

Gäststuga, 2 fack fönster, spis av Burgsvikssten, dörr med gångjärn och klink.
 
2.Ladugård av hornstock och agtak, 26 aln långt och 9 aln brett. Allt behållet och i gott stånd.

Lada med ett sädesbås.

Stall med hönd.
 
3.Ladugård av hornstock och agtak, 16 aln långt och 8 aln brett. I gott stånd.

Kohus med hönd.

Lammhus med hönd.
 
Uddvide.  5/32 dels.  
År 1759. Syn och skattevärdering.

Hans Eskilsson född 1721-11 04 Hajslunds.
1.Mangårdsbyggning av hornstock, med loft och flistak, 10½ aln långt och 7 aln brett. Denna byggning ny och i stånd.

Dagligstuga, 2 fack fönster, spis med bakugn av mursten, dörr med gångjärn och klink. I gott stånd.

Förstuga med uppgång till loftet och dörr med gångjärn och trälås.
 
2.Gäststuga av hornstock och flistak utan loft, 10 aln långt och 7 aln brett, 2 fack fönster, spis av Burgsvikssten, dörr med gångjärn och klink.

Förstuga, dörr med gångjärn och trälås. I gott skick.
 
3.Ladugård av hornstock och agtak, 33 aln långt och 7 aln brett. Allt i gott skick. 

Lada med ett sädesbås.

Stall med hönd.

Kohus med hönd.