Namnbruk

Namnbruk

Namnbruk i det äldsta gutniska källorna

Funderar du på något lämpligt namn att använda på medeltidsveckan? Detsamma gjorde jag och därför har jag sökt i olika böcker om Gotland efter namn som kan antas vara “riktigt gutniska”. Jag har funnit betydligt fler än jag vågats hoppas på. Här har jag “listat” dem i bokstavsordning.

Möjligen finns det ett och annat namn som hamnat fel. Skulle du se något kvinnonamn under raden för mansnamn och tvärtom, kontakta mig så ändrar jag.
Vid tangenterna Lotte Jensen

Mansnamn Källa:
AdvaldRunsten i Atlingbo kyrka. Han var runristareVisby stift i ord och bild sid. 498
Agnmund1200-tal enligt runskrift i Anga kyrka1200-tal enligt runskrift i Anga kyrka
Aibjärn Gotländskt arkiv 2004 sid 38/Thorgunn Snædal/”Ingen gute hette Sven”
AinarBoge kyrkaMedan världen vakar/Thorgunn Snædal sid 81
Aifos Gotländskt arkiv 2004 sid 38/Thorgunn Snædal/”Ingen gute hette Sven”
AigairS:t Hans kyrkoruin i VisbyMedan världen vakar/Thorgunn Snædal sid 83
Ainar Gotländskt arkiv 2004 sid 38/Thorgunn Snædal/”Ingen gute hette Sven”
AirikrSproge kyrka (Erik). Lät göra sten över sin dotterGotlands Runinskrifter/Sven B F Jansson och Elias Wessén sid 96
AivatArdre. 1000-talet. Reste, tillsammans med bröderna Ottar och Gairvat, en sten efter fadern Liknat.Stenen finns på Fornsalen i Visby
AjbörnHogrän. 1000-talet. Fadern, Sigmund, reste sten över honom och hans bröderStenen finns på Fornsalen i Visby
AlvaldrGravsten i Tofta kyrka. Son till RodhormVisby stift i ord och bild sid. 499
AldvidrBoge kyrkaMedan världen vakar/Thorgunn Snædal sid 81
AtleRunskrift på gravsten i Hablingbo kyrka. 1000-taletErland Lagerlöf – Gunnar Svahnström/Gotlands kyrkor sid. 160
AudeTyrvalds i Klinte. RunristareMedan världen vakar/Thorgunn Snædal sid 85
AudraifRunor från Klinte. Levde vid SnögrindeVisby stift i ord och bild sid. 499
 Eke kyrka. Nämns på gravhäll i Eke. tillsammans med namnet JakobGotlands Runinskrifter/Sven B F Jansson och Elias Wessén sid 64
AudulvFide kyrka. Gravsten som Hegalaik lät göra på uppdrag av Katrin(?) och Audulv lGotlands Runinskrifter/Sven B F Jansson och Elias Wessén sid 34
AudvaldRunor på gravsten i Atlingbo kyrka. Make till Ilthiaud (Halldjaud). Far till BotstainVisby stift i ord och bild sid 499
 Runsristare. Nämns på gravsten i Sproge kyrkaErland Lagerlöf – Gunnar Svahnström/Gotlands kyrkor sid. 239
 Gravhäll i Hamra kyrka. Nikulas lät göra stenen efter sin far, sin broder och sin sonTidningen Vikinga-special utgiven av Gotlands Allehanda 1983
AudvatrRunsten i Sporge kyrka. Han lät resa kummel över sin mor, tillsammans med sin bror GairvatrErland Lagerlöf – Gunnar Svahnström/Gotlands kyrkor sid. 240
Austain Gotländskt arkiv 2004 sid 38/Thorgunn Snædal/”Ingen gute hette Sven”
AvairHövding från Alva sockenUr Gutasagan
BostainRunor på gravsten i Atlingbo kyrka. Son till Audvald och IlthiaudVisby stift i ord och bild sid. 499
BotaidHamra kyrka. Peter lät göra sten över BotaidGotlands Runinskrifter/Sven B F Jansson och Elias Wessén sid 20
 Botaid reste sten över någon i SandaGotlands Runinskrifter/Sven B F Jansson och Elias Wessén sid 132
BotairFrån Akebäck.Ur Gutasagan/Gunnar Svahnström/Visby under 1000 år
BotbjärnSjonhem kyrka. RunristareGotlands Runinskrifter/Sven B F Jansson och Elias Wessén sid 272
BotelfGravhäll på Lojsta kyrkogård från 1342. Han var Domare och hans hustru hette ButhedisBengt Stolt/Kyrkliga sällsyntheter på Gotland och annorstädes
BotfosBotfoss ristade i på ett spjutblad i EndreMedan världen vakar/Thorgunn Snædal sid 60
BotmundGerum kyrka. ByggmästareGotlands Runinskrifter/Sven B F Jansson och Elias Wessén sid 115
 Reste sten i Stenkumla, tillsammans med Botraiv och GunnvarGotlands Runinskrifter/Sven B F Jansson och Elias Wessén sid 203
BotraitHogrän. 1000-talet. Fadern, Sigmund, reste sten efter honom och hans bröderRunsten som finns på Fornsalen i Visby
BotraivReste sten i Stenkumla, tillsammans med Botmund och GunnvarGotlands Runinskrifter/Sven B F Jansson och Elias Wessén sid 203
BotstainHans mor, Halldjaud,  i Atlingbo lät göra sten över honom. Hans far hette AudvaldGotlands Runinskrifter/Sven B F Jansson och Elias Wessén sid 170
BotulfRunskrift på korets sydvägg i Guldrupe kyrka. Gårdsnamnet Krasse nämnsErland Lagerlöf – Gunnar Svahnström/Gotlands kyrkor sid. 156
 Runskrift över hans gravsten lagd av hans son Rudvid i Sproge kyrka. Gårdsnamnet Burg nämnsErland Lagerlöf – Gunnar Svahnström/Gotlands kyrkor sid. 239
 Hans hustru Rudvi lät resa sten över honom och deras son Olav. Hon var dotter till Hägvid i Hagnestäde.Gotlands Runinskrifter/Sven B F Jansson och Elias Wessén sid 39
 Från sten i Linde kyrka.Gotlands Runinskrifter/Sven B F Jansson och Elias Wessén sid 121
 Sten rest över en kvinna hennes son hette Botaidsom levde vid Västerväte i Väte . Hennes bror hette Munvald från Ringome (i Mästerby)Gotlands Runinskrifter/Sven B F Jansson och Elias Wessén sid 97
Botvat Gotländskt arkiv 2004 sid 38/Thorgunn Snædal/”Ingen gute hette Sven”
Botvid1200-tal enligt runskrift i Anga kyrkaGustaf Larsson/boken om Anga
 Stenhuggarmästare från EskelhemVisby stift i ord och bild sid. 202
 Murmästare i Hejnum kyrkaBengt G. Söderberg/Gotland i historien sid. 70
 Smed. Nämns i runskrift på gravsten i Gammelgarn kyrkaErland Lagerlöf – Gunnar Svahnström/Gotlands kyrkor sid. 146
 Han lade stenar över sin fader och sina barn i Sproge kyrkaErland Lagerlöf – Gunnar Svahnström/Gotlands kyrkor sid. 239
 Runskrift ristad på dörr i Vall kyrka. Son till Olav i Himunafi. Sannolikt 1300-talErland Lagerlöf – Gunnar Svahnström/Gotlands kyrkor sid. 258
 Nämns på gravsten i Väskinde kyrka med tillnamnet BelscGotlands Runinskrifter/Sven B F Jansson och Elias Wessén sid 9
 Nämns på gravhäll i Vamlingbo kyrka som söner låter resa över sina fäder Sigfrid och Botvid från ÖjaGotlands Runinskrifter/Sven B F Jansson och Elias Wessén sid 93
 Sproge kyrka. Gravhäll över Botvids föräldrar.Gotlands Runinskrifter/Sven B F Jansson och Elias Wessén sid 97
 Levde vid Västerväte i Väte. Sten restets över han mor. Hans hustru hette Botaid 
BramiGammal sägen från Bromarf, som ligger 35 km från Ekenäs i Finland, säger att han kom från Gotland någon gång mellan 800-talet till 1200-talet och bosatte sig i Bromarf med sin familj och husfolk.
BulaidRunskrift ristad på dörr i Vall kyrka. Son/dotter till Olav i Himunafi. Sannolikt 1300-talErland Lagerlöf – Gunnar Svahnström/Gotlands kyrkor sid. 258
ButmundRunsten i StenkumlaVisby stift i ord och bild sid. 498
ButraifRunsten i StenkumlaVisby stift i ord och bild sid. 498
ButvardrEksta kyrka. Lät göra sten över sin hustru Butaidu. Levde vid SnoderGotlands Runinskrifter/Sven B F Jansson och Elias Wessén sid 103
DackerEn nordgutnisk hövdingNils Vilhelm Söderberg/Gotländskt försvar sid. 20
DanSjonhem kyrka. Ristade sten över HailfosMedan världen vakar/Thorgunn Snædal sid 75
EmundSten funnen vid Pilgårds i Boge. Bror till Rodvisl, Oystan och HegbjarnTidningen Vikinga-special utgiven av Gotlands Allehanda 1983
FarbiornSanda kyrkaMedan världen vakar/Thorgunn Snædal sid 76
Fargair1200-tal enligt runskrift i Anga kyrkaGustaf Larsson/boken om Anga
Farulv Gotländskt arkiv 2004 sid 38/Thorgunn Snædal/”Ingen gute hette Sven”
FolkarGravsten från Anga. Gårdsnamnet Austerby nämnsGustaf Larsson/boken om Anga
FolkeEnligt uråldrig tradition en hövding som levde vid Drakarve i NäsHävd och Hågkomst/Gotländskt arkiv 1934
FridbjörnValla i RuteMedan världen vakar/Thorgunn Snædal sid 85
FridgairGravsten i Tofta kyrka. Son till RodhormVisby stift i ord och bild sid. 499
FridmundNämns på sten i SandaGotlands Runinskrifter/Sven B F Jansson och Elias Wessén sid 127
FrusteRunskrift på gravsten i Hablingbo kyrka. 1000-taletErland Lagerlöf – Gunnar Svahnström/Gotlands kyrkor sid. 160
GairalvNämns på runsten funnen i HemseGotlands Runinskrifter/Sven B F Jansson och Elias Wessén sid 7
GairhjälmHalla kyrka. Hustrun reste sten över honomMedan världen vakar/Thorgunn Snædal sid 75
Gairlaiv Gotländskt arkiv 2004 sid 38/Thorgunn Snædal/”Ingen gute hette Sven”
Gairmond Gotländskt arkiv 2004 sid 38/Thorgunn Snædal/”Ingen gute hette Sven”
Gairniaut Gotländskt arkiv 2004 sid 38/Thorgunn Snædal/”Ingen gute hette Sven”
GairvaldrFörste kände ägaren av Bjers i VästerhejdeNils Tiberg/En kakaelugn och ett ekskåp av gotländsk härkomst/GEB
 Lät göra gravvalv över sin son Jakob vid Rotarve i LyeGotlands Runinskrifter/Sven B F Jansson och Elias Wessén sid 168
 Järnbeslog dörr i Hörsne kyrka.Gotlands Runinskrifter/Sven B F Jansson och Elias Wessén sid 43
Gairvat1000-talet. Ardre.  Reste, tillsammans med bröderna Ottar och Aivat, en sten efter fadern LiknatStenen finns på Fornsalen i Visby
GairvisNämns på sten i Sanda tillsammans med Tjaumund och NikulasGotlands Runinskrifter/Sven B F Jansson och Elias Wessén sid 122
GarvidHogrän. 1000-talet. Ristade sten, tillsammans med Rodbjörn, som Sigmund reste över sina sönerStenen finns på Fornsalen i Visby
GairvatrNämns på gravsten i Gothem. Daterad till 1305.Visby stift i ord och bild sid. 36
 1300-talsrunor från Väte. Han levde vid Norderby. Hans hustru hette RudiaudVisby stift i ord och bild sid. 499
 Runsten i Sproge kyrka. Han lät resa kummel över sin mor, tillsammans med sin bror AudvatrErland Lagerlöf – Gunnar Svahnström/Gotlands kyrkor sid. 240
GanvidRunskrift ristad på dörr i Vall kyrka. son/dotter till Olav i Himunafi. Sannolikt 1300-talErland Lagerlöf – Gunnar Svahnström/Gotlands kyrkor sid. 258
GefMäster. nämns på runsskrift i Gammelgarn kyrkaErland Lagerlöf – Gunnar Svahnström/Gotlands kyrkor sid. 146
GetrudGravskrift i runor i Väte kyrka. Levde vid Melno (Mölner)Visby stift i ord och bild sid. 499
GorSon till Torre som enligt nordisk mytologi var kung över bland annat Gotland. bror till Gor och Goe
GraiperHavdes sonUr Gutasagan
GunnarBoge kyrkaMedan världen vakar/Thorgunn Snædal sid 81
GunnbjörnNämns tillsammans med Rodvisl och Farbjörn på sten i SandaGotlands Runinskrifter/Sven B F Jansson och Elias Wessén sid 115
GunnfjaunHavdes sonUr Gutasagan
GunnraivBoge kyrkaMedan världen vakar/Thorgunn Snædal sid 81
GunnvarFrån runsten i StenkumlaVisby stift i ord och bild sid. 498
 Reste sten i Stenkumla tillsammans med Botmund och BotraivGotlands Runinskrifter/Sven B F Jansson och Elias Wessén sid 203
GuteSon till TjelvarUr Gutasagan
HagnvidRunskrift på runsten i Atlingbo kyrkaVisby stift i ord och bild sid. 498
HailBoge kyrkaMedan världen vakar/Thorgunn Snædal sid 81
HailfoSjonhem. Han dog hemma. hade en dotter vid namn Hailvi. Dan och Botbjärn ristadeGotlands Runinskrifter/Sven B F Jansson och Elias Wessén sid 272
HailgarMitten av 1000-talet enligt gravhäll från S:t Pers ruinGunnar Svahnström/Visby under 1000 år
 Från Hablingbo kyrka. Vatar och Hailgair reste sten efter Hailga, deras far som var västerut med vikingarMedan världen vakar/Thorgunn Snædal sid 68
Hailgi Gotländskt arkiv 2004 sid 38/Thorgunn Snædal/”Ingen gute hette Sven”
HaldiaudFrån Helvigs i Fole. Gravhäll i Fole kyrka
HailfosSjonhem kyrka. Hans dotter bekostade sten över honomMedan världen vakar/Thorgunn Snædal sid 75
HalvardRunskrift i Anga kyrka. MålarmästareGustaf Larsson/boken om Anga
 Runskrift på gravsten i Othem kyrka.Erland Lagerlöf – Gunnar Svahnström/Gotlands kyrkor sid. 221
HalvidGravsten i VäskindeVisby stift i ord och bild sid. 499
HallgarirRunskrift på gravsten i Hablingbo kyrka. 1000-talet.Erland Lagerlöf – Gunnar Svahnström/Gotlands kyrkor sid. 160
HangvarEnligt sägnen var han nordergutarnas hövdingErik Fröberg/Får sid. 45
HavdeSon till TjelvarUr Gutasagan
HegalaikFide kyrka. Gravhäll som Hagalaik lät göra på uppdrag av Katrin(?) och Audulv.Gotlands Runinskrifter/Sven B F Jansson och Elias Wessén sid 34
HegbjarnSten funnen vid Pilgårds i Boge. Bror till Rodvisl, Oystan och EmundTidningen Vikinga-special utgiven av Gotlands Allehanda 1983
HegwaldrGotländsk stenhuggarkonstnärVisby stift i  ord och bild sid. 161
Herryd Gotländskt arkiv 2004 sid 38/Thorgunn Snædal/”Ingen gute hette Sven”
Hjortulf/IorulfSten restets över honom av hans bror i AlskogGotlands Runinskrifter/Sven B F Jansson och Elias Wessén sid 195
HägleifHövding vid Kvinnegårde i HavdhemNils Vilhelm Södergren/Gotländskt försvar sid. 21
Hägmund1200-tal enligt runskrift i Anga kyrkaGustaf Larsson/boken om Anga
Hägver1200-tal enligt runskrift i Anga kyrkaGustaf Larsson/boken om Anga
Hägvid1200-tal enligt runskrift i Anga kyrkaGustaf Larsson/boken om Anga
 Näs kyrka. Levde vid Hagnestäde. Hans dotter Rudvi från Rone lät göra en sten över sin man Botulv och sin son OlavGotlands Runinskrifter/Sven B F Jansson och Elias Wessén sid 39
HärrödPå runsten från GrötlingboGotländskt arkiv 2004 sid 34/Thorgunn Snædal/”Ingen gute hette Sven”
IsakrGothem kyrka. Nämns i runslingaMedan världen vakar/Thorgunn Snædal sid 76
IngeDjurspänne med inskrift. okänd fyndplatsMedan världen vakar/Thorgunn Snædal sid45
JakobVanligt förekommande namn på runor på Gotland (kristet namn) 
Jorulv Gotländskt arkiv 2004 sid 38/Thorgunn Snædal/”Ingen gute hette Sven”
KnobburVar en farmannabonde som levde vid Hau gård i FleringeVägen till kulturen på Gotland sid 54
LafransSon till Botvid, stenhuggare. Född i EskelhemVisby stift i ord och bild sid. 202
Leika Gotländskt arkiv 2004 sid 38/Thorgunn Snædal/”Ingen gute hette Sven”
Leiknar Gotländskt arkiv 2004 sid 38/Thorgunn Snædal/”Ingen gute hette Sven”
Leikason Gotländskt arkiv 2004 sid 38/Thorgunn Snædal/”Ingen gute hette Sven”
LibbiBoge kyrkaMedan världen vakar/Thorgunn Snædal sid 81
LifridLiten pojke från Bunge som nämns på gravsten i Bunge kyrka 1292En gotländska landskyrka – T. H. Erlandsson/Gotländskt arkiv
LikairSvärfar till Botair i Akebäck. LandsdomareUr Gutasagan/Gunnar Svahnström/Visby under 1000 år
LiknatGravsten i Ardre, efter hans hustru AiliknVisby stift i ord och bild sid. 498
Lik(n)mund Gotländskt arkiv 2004 sid 38/Thorgunn Snædal/”Ingen gute hette Sven”
Lik(n)raiv Gotländskt arkiv 2004 sid 38/Thorgunn Snædal/”Ingen gute hette Sven”
Liknvid1200-tal enligt runskrift i Anga kyrkaGustaf Larsson/boken om Anga
 1449 på gravhäll i Lye kyrka. Här nämns även Lillrone i LyeLye sockenbok
Lingorm Gotländskt arkiv 2004 sid 38/Thorgunn Snædal/”Ingen gute hette Sven”
Mun(d)gairS:t Hans kyrkoruin i VisbyMedan världen vakar/Thorgunn Snædal sid 83
Munkair1000-talet ur gravsten från S:t Pers ruinGunnar Svahnström/Visby under 1000 år
MunvaldNämns på sten i Väte. Han levde vid Ringome i Mästerby. Hans systersom Botvid levde vid Västerväte i VäteGotlands Runinskrifter/Sven B F Jansson och Elias Wessén sid 97
MutifuSmiss i Kräklingbo. 1000-talet. Hans far reste stenenStenen finns på Fornsalen i Visby
NikulasVanligt förekommande namn på flertal runor på Gotland 
Norson till Torre som enligt norddisk mytologi var kung över bland annat Gotland. Bror till Gor och Goe
OfaigFrån sten funnen i Levide kyrkaGotlands Runinskrifter/Sven B F Jansson och Elias Wessén sid 110
OlofRunsten från Väte. Levde vid Örter. Han dog 1294 31/1Visby stift i ord och bild sid. 499
Ormikaav HejnumUr Gutasagan
Ottar1000-tal. Satte, tillsammans med bröderna Gairvat och Aivat, en sten efter fadern LiknatGravsten från Ardre
OystenSten funnen vid Pilgårds i Boge. Bror till Rodvisl, Hegbjarn och EmundTidningen Vikinga-special utgiven av Gotlands Allehanda 1983
RadarSten över hans son Johan i AtlingboGotlands Runinskrifter/Sven B F Jansson och Elias Wessén sid 240
Radjalv Gotländskt arkiv 2004 sid 38/Thorgunn Snædal/”Ingen gute hette Sven”
Rafn Gotländskt arkiv 2004 sid 38/Thorgunn Snædal/”Ingen gute hette Sven”
RagneAtlingbo kyrka.Medan världen vakar/Thorgunn Snædal sid 78
RagnvidNämns på gravhäll i Lye kyrkaGotlands Runinskrifter/Sven B F Jansson och Elias Wessén sid 168
RaniInristning på ett spjutblad funnet i EndreMedan världen vakar/Thorgunn Snædal sid 60
RavnSten funnen vid Pilgårds i BogeTidning Vikinga-Special utgiven av Gotlands Allehanda 1983
RodaldHans två döttrar och tre söner: Rodgut, Rodar och Torstain reste sten efter honomStenen finns på Fornsalen i Visby
Rodar Gotländskt arkiv 2004 sid 38/Thorgunn Snædal/”Ingen gute hette Sven”
RodbjärnHogrän. 1000-talet. Ristade sten, tillsammans med Garvid, som Sigmund lät resa över sina sönerStenen finns på Fornsalen i Visby
RodfosSon till Rodvisl och RodälvVisby stift i ord och bild sid. 498
Rodgair1000-tal enligt runskrift i Ardre kyrka. Hans dotter hette Rodiaud och var maka till SibbaGustaf Larsson/boken om Anga Gotlands Runinskrifter/Sven B F Jansson och Elias Wessén sid 203
RodgutReste tillsammans med sina två systrar och två bröder: Rodar och Torstein, sten över fadern RodaldStenen finns på Fornsalen i Visby
RodhjörnRunristare på runsten i Hogrän(Källa från hemsida på internet som upphört)
RodhormGravsten i Tofta kyrka. Hans söner reste sten över honomVisby stift i ord och bild sid. 499
RodlaugValla i RuteMedan världen vakar/Thorgunn Snædal sid 85
Rodvald1200-tal enligt runskrift i Anga kyrkaGustaf Larsson/boken om Anga
 Runsten över honom i KlinteGotlands Runinskrifter/Sven B F Jansson och Elias Wessén sid 72
Rodvat Gotländskt arkiv 2004 sid 38/Thorgunn Snædal/”Ingen gute hette Sven”
RodvidSigill från 1300-talet funnet i Kräklingbo kyrka. Detta namn finns endast belagt två gånger, bägge på Gotland. Räknas som ett speciellt gutniskt namn.Waldemar Falck/Gotländskt arkiv
 Nämns på gravsten i Lye kyrkaGotlands Runinskrifter/Sven B F Jansson och Elias Wessén sid 172
RodvislReste sten över sina söner, tillsammans med hustrun RodälvVisby stift i ord och bild sid. 498
 Sanda kyrka. Nämns tillsammans med Farbjörn och GunnbjörnGotlands Runinskrifter/Sven B F Jansson och Elias Wessén sid 115
RofinnGravhäll i Sundre kyrka. Rolaik lät götra sten över sin bror RofinnGotlands Runinskrifter/Sven B F Jansson och Elias Wessén sid 2
RollaikGravsten i Anga. Gårdsnamnet Österby nämnsGustaf Larsson/boken om Anga
 Gravhäll i Sundre kyrka. Rolaik lät göra sten över sin broder RofinnGotlands Runinskrifter/Sven B F Jansson och Elias Wessén sid 2
Ronvid1200_tal enligt runskrift i Anga kyrkaGustaf Larsson/boken om Anga
RudhaidRunskrift ristad på dörr i Vall kyrka. Son /dotter till Olav i Himunafi. Sannolikt 1300-talErland Lagerlöf – Gunnar Svahnström/Gotlands kyrkor sid. 258
RudvidLade sten över sin far Botulf i Sproge kyrka. Gårdsnamnet Burg nämnsErland Lagerlöf – Gunnar Svahnström/Gotlands kyrkor sid. 239
SailaivMickelgårds i När. Lämnade en minnesten efter någonMedan världen vakar/Thorgunn Snædal sid 71
SakseGravsten i Tofta kyrka. RunristareVisby stift i ord och bild sid. 499
Siba1000-tal enligt runskrift i Ardre kyrka. Han var make till Rodiaud. Hennes far hette RodgairGustaf Larsson/boken om Anga Gotlands Runinskrifter/Sven B F Jansson och Elias Wessén sid 203
SigbjärnHogrän. 1000-talet. Fadern reste sten efter honom och hans bröderStenen finns på Fornsalen i Visby
SigfridVamlingbo kyrka. Några söner som lät göra sten över sina fäder Sigfrid och Botfrid i ÖjaGotlands Runinskrifter/Sven B F Jansson och Elias Wessén sid 9
SigleivsFrån Krokstäde i Tofta. Sten lagd över hans son NicolausDe hundra kyrkornas ö/1959
SigmundHogrän. 1000-talet. Reste sten efter sönerna Sigbjörn och Botraiv, Sigraif och Ajbörn. Garvid och Rodbjörn ristadeRunsten som finns på Fornsalen i Visby
SighrafStenmästare som kanske var make till EstridTorgny Andersson/Eke sockens förhistoria sid. 114
SigraifHogrän. 1000-talet. Fadern, Sigmund, reste sten efter honom och hans bröder.Stenen finns på Fornsalen i Visby
SigtryggrFide kyrka. Hans dotter katrin lät göra en sten över sin dotter botaidGotlands Runinskrifter/Sven B F Jansson och Elias Wessén sid 35
Sigulf1200-tal enligt runskrift i Anga kyrkaGustaf Larsson/boken om Anga
Simpa Gotländskt arkiv 2004 sid 38/Thorgunn Snædal/”Ingen gute hette Sven”
SkialdarGothem kyrka. Nament nämn si en runslingaMedan världen vakar/Thorgunn Snædal sid 76
StavarEnligt sägen en hövding från Burs socken 
TjaudmundNämns på sten i Sanda tillsammans med Nikulas och GairvisGotlands Runinskrifter/Sven B F Jansson och Elias Wessén sid 122
TjelvarEnligt gutasagan den förste människan på Gotlandur Gutasagan
ToreNämns i sägner. En jättelik kämpe från Hejdeby i KräklingboErik Fröberg/Fårö sid. 45
TorlaifMitten av 100-talet enligt gravhäll från S:t Pers ruin i Visby. RunristareGunnar Svahnström/Visby under 1000 år
TorreEnligt nordisk mytologi var han kung över Gotland, Kvänland och Finland. Hade två söner, Nor och Gor samt en dotter, Goe.
TorstainReste, tillsammans med två systrar och bröderna Rodgut och Rodar en sten över fadern RodaldStenen finns på Fornsalen i Visby
Udd Gotländskt arkiv 2004 sid 38/Thorgunn Snædal/”Ingen gute hette Sven”
UddgairSten rest över honom i Follingbo. Dog i Holmgård (Novgorod)Gotlands Runinskrifter/Sven B F Jansson och Elias Wessén sid 244
Ulfvatr Gotländskt arkiv 2004 sid 38/Thorgunn Snædal/”Ingen gute hette Sven”
UlvarRunor på sandstens som funnits vid Timans i Roma. Han nämns med OrmrikaBengt G. Söderberg/Gotland i historien sid. 56
UnniRunsten i Atlingbo kyrkaVisby stift i ord och bild sid. 498
UnvaldFrån sten i Linde kyrkaGotlands Runinskrifter/Sven B F Jansson och Elias Wessén sid
VatarFrån Hablingbo kyrka. Vatar och Hailgair retse sten efter Hailga, deras far som var västerut med vikingarMedan världen vakar/Thorgunn Snædal sid 68
Vive Gotländskt arkiv 2004 sid 38/Thorgunn Snædal/”Ingen gute hette Sven”
VivilNamnet inristat på PilgårdsstenenGotländskt arkiv 2004 sid 34/Thorgunn Snædal/”Ingen gute hette Sven”
ÖdvaldRunskrift på en gravhäll i Rone. Över hans bror som dog i FinlandErland Lagerlöf – Gunnar Svahnström/Gotlands kyrkor sid. 230
   

Kvinnonamn:
 

Källa:
AilikniRunsten i ArdreVisby stift i ord och bild sid. 498
BotaidFide kyrka. Gravsten som Katrin Sigtryggsdotter lät göra över sin dotter BotaidGotlands Runinskrifter/Sven B F Jansson och Elias Wessén sid 35
 Sten över henne i Guldriupe. Hon levde vid Hunning ei Klinte men dog i GuldrupeGotlands Runinskrifter/Sven B F Jansson och Elias Wessén sid 250
 Levde vid Västerväte i Väte. hennes make hette BotulvGotlands Runinskrifter/Sven B F Jansson och Elias Wessén sid 97
BotetidsFrån Helvigs i Fole. Gravhäll i Fole kyrka 1327
BottjaudHennes dotter Katrin Johans hustru i Sundre lät göra sten över sin mor Bottjaud. Bottjaud var hustru till Jakob Siglaik arvingrGotlands Runinskrifter/Sven B F Jansson och Elias Wessén sid 44
BotlikinRunskrift i Anga kyrkaGustaf Larsson/boken om Anga
 Namn som nämns på runsten i ToftaGotlands Runinskrifter/Sven B F Jansson och Elias Wessén sid 152
BorwiVanligt in på 1300-taletDick Wase/Elinghems socken och kyrka sid 14
Botvi Gotländskt arkiv 2004 sid 38/Thorgunn Snædal/”Ingen gute hette Sven”
ButaidEksta kyrka. Maken Botvard reste sten över henne.Gotlands Runinskrifter/Sven B F Jansson och Elias Wessén sid 103
ButhedisGravhäll på Lojsta kyrkogård. hennes make var Domaren BotelfBengt Stolt/Kyrkliga sällsyntheter på Gotland och annorstädes
BydnyNamnet inristat på ett spänne som funnits vid Tyrvalds i KlinteGotländskt arkiv 2004 sid 37/Thorgunn Snædal/”Ingen gute hette Sven”
EstridGravsten i Eke som maken låtit göra efter henne. från senare delen av 1100-talet.Torgny Andersson/Eke sockens förhistoria sid. 114
GoeDotter till Torre som enligt nordisk mytologi var kung över bland annat Gotland. Syster till Gor och Nor
Gudvireste sten över sin man, tillsammans med sina sönerMedan världen vakar/Thorgunn Snædal sid 51
Gunheid Gotländskt arkiv 2004 sid 38/Thorgunn Snædal/”Ingen gute hette Sven”
Hailfosdotter Gotländskt arkiv 2004 sid 38/Thorgunn Snædal/”Ingen gute hette Sven”
HailviSjonhem kyrka. Hon var dotter till HalfosMedan världen vakar/Thorgunn Snædal sid 75
HaldjaudGravhäll i Sundre kyrka.  En icke namngiven make som lät göra en sten över sin hustruGotlands Runinskrifter/Sven B F Jansson och Elias Wessén sid 6
HallviVamlingbo kyrka. Gravhäll över Johan Nores moder.Gotlands Runinskrifter/Sven B F Jansson och Elias Wessén sid 6
 Gammelgarn kyrka. Hennes far var smed i Anga, Han hette Botvid.
 
Gotlands Runinskrifter/Sven B F Jansson och Elias Wessén sid 226
 Roma kyrka. Hon lät göra sten över sina söner Botulv, Olav och Botte.Gotlands Runinskrifter/Sven B F Jansson och Elias Wessén sid 231
HrodliknNamn vanligt in på 1300-taletDick Wase/Elinghems socken och kyrka sid 14
HägvidRunsten över henne i Klinte. Hennes barn var Herr Jakob och hans systerGotlands Runinskrifter/Sven B F Jansson och Elias Wessén sid 75
IngiborgNamn vanligt in på 1300-taletDick Wase/Elinghems socken och kyrka sid 14
lthiaudRunor på gravsten i Atlingbo kyrka. Hustru till Audvalds och mor till BostainVisby stift i ord och bild sid. 499
Liknatdotter Gotländskt arkiv 2004 sid 38/Thorgunn Snædal/”Ingen gute hette Sven”
Liknvi Gotländskt arkiv 2004 sid 38/Thorgunn Snædal/”Ingen gute hette Sven”
Rodgairsdotter Gotländskt arkiv 2004 sid 38/Thorgunn Snædal/”Ingen gute hette Sven”
Rodiaud1000-tal enligt runskrift i Ardre kyrkaGustaf Larsson/boken om Anga
Rodlög Gotländskt arkiv 2004 sid 38/Thorgunn Snædal/”Ingen gute hette Sven”
RodälvReste sten över sina söner, tillsammans med maken RodvislVisby stift i ord och bild sid. 498
RudiaudRunor i Väte kyrka. Levde vid Norderby. Hustru till GairvatVisby stift i ord och bild sid. 499
 Maken Sibba i Ardre reste sten över henne. hennes far hette RodgairGotlands Runinskrifter/Sven B F Jansson och Elias Wessén sid 203
RudviNämns 1449 på en gravsten i Lye kyrka. Hon lät göra sten efter sin make Jakob i Mannegårde i Lye.Boken om Lye socken
 Näs kyrka. Dotter till Hägvid vid hagnestäde. Hon lät göra sten över sin make Botulv och son OlavGotlands Runinskrifter/Sven B F Jansson och Elias Wessén sid 39
SigtjaudNämns på runsten i Tofta kyrka.Gotlands Runinskrifter/Sven B F Jansson och Elias Wessén sid 148
SigvifReste sten över maken. sten från AlskogGotlands Runinskrifter/Sven B F Jansson och Elias Wessén sid 198
VebjörgHette en sköldmö som kom till Kung Harald med en stor här söderifrån från Gotland och i hennes följe fanns det många kämparGotländska arkiv sid 34/Thorgunn Snædal/”Ingen gute hette Sven”
VitastjernaHavdes hustruur Gutasagan
ÆstridNamn vanligt in på 1300-taletDick Wase/Elinghems socken och kyrka sid 14