Undantagsfruktträd

Undantagsfruktträd

På 1800-talet var det ganska vanligt att den äldre generationen tog “undan” ett eller flera fruktträd när de överlämnade gården eller bostället till dem som övertog egendomen efter dem. Det ingick då i det spannmål eller undantag som tillika med kvarboenderätt den tiden var obligatorisk. Det inträffade också att barnen medan de var små fick sina träd vilka de sedan de lämnat hemmet hade äganderätt till och årligen skattade frukten av. Träden fick vanligen vederbörandes namn, vilket sedan i lång efter ägaren avlidit och så länge de gamla träden fanns kvar i trädgården kallades “hans eller hennes trädet.”
Jag (Edvin Lindqvist) har tecknat upp några sådana träd i min hemtrakt, där sådant har förekommit i min tid, för att till senare tiders släkten bevara minnet av den vackra seden.

Vid Mathias Cedergren Libbenarve fanns ett stort gammalt sötäppelträd som kallas “Kalles söjtu.” Kalle var Karl Lagergren som var född på gården 1870 och levde där ogift till början av 1930-talet.

Vid Per Olof Mathsson Libbenarve fanns ett äppelträd som kallades “Farbror Lars trädet.” Denne farbror Lars var Lars Mathsson Burge i Havdhem, född vid Libbenarve 1859 och bror till nuvarande ägares farfar Jacob Mathsson Libbenarve som var bonde hemma på gården. Lars Mathsson dog 1944 och så länge han levde var han varje höst hemma vid Libbenarve och skattade sitt äppelträd

Vid Snovalds fanns två fruktträd som benämndes med ägarnamn. Det ena var ett päronträd som kallades “Breitens treiä.” Denna Brita Persdotter var född på gården den 8 november 1842. Senare gift med Båtsman Olof Kruslock. Det andra var ett äppelträ som kallades “Mosters trädet”. Denna moster var född på gården den 9 mars 1867 och hette Emmeli Wahlgren och hon hade planterat trädet som barn (hon utflyttade senare till Lau.
Här vid Snovalds fanns även ett gammalt träd som hade ett ganska unikt namn “Åtlöjä”.

Hemmansägare Petter Pettersson Sigers hade vid sitt födelsehem 2 stycken äppelträd. I hans hem bor för närvarande fru Elin Pettersson Sigers.

I Klas Larsson Sigters trädgård finns ett gammalt päronträd som kallas “Baronens treiä”. Denne person har varit ägare av en gårdsdel vid Rosarve. Päronen är sk. “halsryckar”, oätbara i rått tillstånd.

Nedtecknat av Edvin Lindqvist Solstäder 1968

I Karl-Gustav Carlsson Gimbrings trädgård fanns och finns ännu flera sk. undantags träd. Lars Petter Hansson född 1829 död 1904 hade följande undantags träd:
1 Päronträd (Släggar).
1 Äppelträd (Bästäpplen).
1 Vitt och 1 rött Astrakanträd.
1 Sötäppelträd
1 Snautäppelträd.

I samma trädgård hade änkefru Amalia Olofsson, född Rosendahl 1858, följande undantags träd:
2 Stenkyrketräd.
3 Gravensteinerträd.
1 Päronträd.

I Hedengren Gimbrings trädgård fanns ännu på 1890-talet ett äppelträd med röda äpplen som tillhört Gertrud Kristina Hermansdotter, född vid Gimbrings 1805 och gift till Bopparve i Hemse.

Änkefru Katarina Hedergren född Persson 1858 hade följande undantags träd:
2 Stenkyrketräd.

Nedtecknat 1968 av Svea Carlsson Gimbrings.

När laga skifte genomfördes år 1878 var det många ägodelar som bytte ägare. Då lämnade Johan Classon Snevide född 1840 sina byggnader och trädgård och flyttade från Snevide grannlaget. Ludvig Hansson övertog ägorna, men då bestämdes, att Johan Classons familj skulle skörda ett äppelträd med sötsura gröna äpplen, goda att steka.

År 1968 står trädet ännu kvar och bar mycket frukt varje år. Det har en jämntjock stam med 170 cm omkrets.

Antecknat i mars 1968 av Wera Johansson Snevide