Havdhemboken

Havdhemboken

En andra sockenbok om Havdhem, varför det?

Det har gått mer än 40 år sedan den första kom,och det hinner hända mycket på den tiden.
Dessutom saknades mycket – beskrivningen av samhället som växte fram när järnvägen kom till hit, alla som bodde i samhället och alla småställen runt om i socknen.

Vi började med Korsby, och ju länge vi höll på desto större blev ambitionerna. Nu finns alla fastigheter på bild, med ägarlängder så långt tillbaka man kan komma. I gruppen har Elisabeth Molin och Rune Andersson haft ansvar för släktforskningen, Olle Johansson och Elisabeth Molin har fotograferat alla fastigheter, Bertil Havdelin står för merparten av de gamla fotona.

Många bidrag till texten har vi fått från utomstående, såsom Torsten Gislestam, om prästgårdsbygget, Lars Olsson om skolan och Anders Jernberg om prästerna.

Britta Lundqvist har redigerat och lett grupparbetet fram till färdig bok.

Mart Marend, Gotlandsboken, har stått för formgivningn och tryck.

I gruppen har ingått Bertil Havdelin, Rune Andersson, Sven Blomquist, Birgitta Blomquist, Carl-Henrik Levander, Bert “Berra” Alvengren, Christina Nilsson, Olle Johansson, Helene Andreasson, Elisabeth Molin och Britta Lundqvist. Till 2008 medverkade också Trygve Jakobsson.

Boken kostar 300 kronor. Är du intresserad av att köpa boken, skicka då ett mail till Berra Alvengren. Mailadress b.alvengren@telia.com