En landsförrädare från Havdhem

En landsförrädare från Havdhem

Sägen förtäljer, att när general Bodisco 1808, kom marscherande med sin styrka på landsvägen från Grötlingbo mot Havdhem, gjorde han halt vid Bosarve backe mellan Lingvide och Havdhems korsgata.
En man gick nu ner i skogen väster om landsvägen och den övriga truppen fortsatte till prästgården, där den inväntade mannen som avlägsnat sig från truppen. Mannen gick direkt till en stuga, som låg nere i Spenarve hagen, och som var bebodd av en gammal kvinna. Mannen sade då han kom in i stugan: “Gumman är gammal och stugan är gammal.” Han lade några blanka rubler på bordet och gick till den väntande truppen vid prästgården.
Det antogs senare att mannen, som besökte gumman var hennes son, som för några år sedan gått till sjöss. Det antogs också att han tagit rysk tjänst och tjänstgjort som vägvisare både vid landstigningen och sedan under förflyttningen på den gotländska landsbygden. Var denna sägen kommer ifrån vet jag inte, men den är upptecknad av Edvin Lindqvist Solstäder år 1971. 
Kyrkoherde Karl Kristiansson i Hejnum skriver i sina efterlämnade uppteckningar:Havdhem 1883:
“Allmogen har i allmänhet lätt för att tro, att ett härjande infall ej kan ske utan att en förrädare är med i spelet. Så berättas här, att, då ryssarna, utsvultna ( så att de tom. doppade sitt hårda och mögliga bröd i vattendikena) och uttröttade ej kunde hitta vägen, en person som var född i Havdhem, fört den tillrätta och ledsagat dem.
Såsom bevis härför säges han på god svenska hava utropat: “Nog att Snevide gamla kvarn ännu står!”
Åt sin gamla mor, som ännu levde och bodde i en liten stuga, lär han lämnat en mängd blanka silverrubler, såsom betalning för en mängd dukar, som han tagit för att linda omkring sina egna och kamraternas av strapatserna illa tilltygade fötter.” 

Vem var då denne landsförrädare från Havdhem på Gotland?
Jag (Elisabeth Molin) tror mig ha funnit denne person.
Mårten Persson Hafdell född 1784-06-23 Spenarve, Havdhem.
1806 skrivs han in i Sjömanshuset i Visby.
Hans föräldrar och syskon var:
Far:
Per Jacobsson, född 1743 i Björke.
Mor:
Barbra Mårtensdotter, född 1750-02-21 vid Snovalds, Havdhem (Omgift 1798-10-09 med Olof Nilsson, född 1751 Mickels i När, död 1829-05-23 Smiss, Eke. (Barbra & Olof bodde i Havdhem.)Per & Barbras barn:
1. Anna Maria, “Maja” Persdotter, född 1774-01-24 Spenarve, Havdhem. Död 1777-05-16  Spenarve, Havdhem
2. Jacob Persson, Född 1778-08-02 i Spenarve, Havdhem, Död 1778-11-07 i Spenarve, Havdhem.
3. Martinus, “Mårten” Persson, Född 1779-10-09 Spenarve, Havdhem. Död 1779-11-23 Spenarve, Havdhem.
4. Petrus, “Per” Persson, född 1780-12-30 i Spenarve, Havdhem. (Gift 1808-11-01 med Magdalena Båtelsdotter född 1790-11-21 i Djupbrunn, Hogrän)
5. Mårten Persson Hafdell född 1784-06-23 Spenarve, Havdhem.
6. Magdalena Catharina Persdotter, född 1786-11-12 i Spenarve, Havdhem. Död 1814 i Stockvike, Öja. (Gift 1808 med Clas Andersson, född 1789-07-08 i Spenarve, Havdhem, död 1828-06-19 i Stockvike, Öja)
7. Barbara, “Barbra” Persdotter, född 1790-03-18 i Spenarve, Havdhem. (Gift 1815-05-30 med Lars Larsson, född 1790-02-15 i Stora Rosarve, Havdhem.)
Länktips:
Finska kriget – Ryska ockupationen av Gotland 1808