Länsherrar på Gotland

Länsherrar på Gotland

Här har jag samlat uppgifter på Länsherrar över Gotland. Jag har själv inte forskat kring detta utan samlat på mig uppgifter ur olika böcker i en databas, bl.a. Ella Hellgrens bok om Länsherrar på Gotland.
Lotte Jensen
___________________________________________________________________________

Olof Axel Thott
Född: på 1300-talet
Död: 1464 16/9 i Visby
Länsherre på Gotland från 1449 till 1464
Begravd: i St. Hans kyrka i Visby
– Hans föräldrar var Axel Pedersson Thott til Herlev, Riksråd, och Catherine eller Margrethe Axelsdatter Krogenos.
Gift 1:ä eller trolovad 1419 med:
Karen Jensdatter Falk till Vallö
Född:
Död:
Gift 2:ä 1430 med:
Johanne Nilsdatter Brok till Vemmetofte
Född:
Död: 1461
Gift 3:ä med:
Anne Jensdatter
Född:
Död
Barn:
Birgitta
Född:
Död:
– Gift med Niels Rosenkrantz Gift med Erengisle Nilsson.

________________________________

Filip Axelsen Thott
Född: 1430 ca
Död: 1464 4/11
Länsherre på Gotland från broderns död till 1464 i november, tillsammans med broders änka Anne. Han var även Riddare och Riksråd.
– Hans föräldrar var Axel Pedersen Thott, Riksråd, och dennes andra hustru Ingeborg Ifversdatter.
Gift med:
Ermegård Eggertsdatter Frille till Sandholt
Född:
Död: 1504
– Hennes 2:ä med Riddaren och Riksrådet Bent Torbensen Bille till Egede
Barn:
Ingeborg
Född:
Död: 1494
Gift med Erik Arfvidsen Trolle till Fåne, Ekholmen och Lagnö, Riddare, Riksråd och Svensk Riksföreståndar

 ________________________________

Ivar Axelsen Thott till Lillö
Född:
Död: 1487 i Skåne
Länsherre på Gotland från 64 till 1487.
– Hans föräldrar var Axel Pedersen Thott, Riksråd,0
– och dennes andra hustru Ingeborg Ifversdatter.
Gift 1:ä med:
Margrethe Poulsdatter Laxmand till Knabstrup
Född:
Död: 1467
Barn:
Beate
Född:
Död:
– Gift med Arvid Birgersson Trolle till Bergkvara och Lillö
Gift 2:ä med :
Marine Torbensdatter Bille
Född:
Död:
– Hennes föräldrar var Torben Bentsen Bille till Allindemagle och Svanholm,
– och Sidsel Ovesdatter Lunge.
Gift 3:ä 1466 22/9 i Nyköping med:
Magdalene Karlsdotter Bonde
Född:
Död: 1495 24/8 i Söderköping
– Hennes föräldrar var Karl Knutsson Bonde
– och Katarina Karlsdotter
Barn:
Iver
Född:
Död:

________________________________

Jens Holgersson Ulfstand till Glimminge, Lyngby och Legeved
Född: 1487 i Glimmingehus i Valby i Kristianstads län 
Död: 1523 6/2 i Høgby 
Begravd: i Valby kirke
Han var Länsherre på Gotland från 1487 till 1523. Han var även Riksråd, Riddare och Amiral.
– Hans föräldrar var Hendrich Hendrichsen Ulfstand, Riksråd,
– och Birgitte Jensdatter Rosensparre.
Gift  1:ä med:
Holmgård Axelsdatter Brahe
Född:
Död: 1495 18/11 på Visborg slott i Visby
– Hennes föräldrar var Axel Pedersen Brahe till Krageholm och Tosterup, och Maren Tygesdatter Lunge
Barn:
Christence
Född:
Död: 1544
– Gift med Tönne Tönnesen Viffert till Brolökke
son
Född:
Död.
– Gift med N.N.
Gift 2:ä 1498 29/7 på Visborg slott i Visby med:
Margrethe Arvidsdatter Trolle
Född:
Död: 1522
– Hennes föräldrar var Arvid Birgersson Trolle till Bergkvara och Lillö, och Beate Ifversdatter Thott
Barn
Holger
Född:
Död: som ung
Arvid
Född:
Död: 1539
Ogift
Börje
Född:
Död: 1558 i Glimminge
– Gift med Magdalene Tygesdatter Krabbe
Gert
Född:
Död: 1560
– Gift med Gørvel Abrahamsdatter Gyldenstierne
Greger
Född:
Död: 1544
Ogift
Beate
Född:
Död: 1523
– Gift med Åge Axelsen Brahe till Tostrup
Sidsel
Född: 1575 ca 
Död: 1523
Begravd: i Kalundborg kirke
– Gift med Knud Pedersen Gyldenstierne till Tim och Ljungby
Elisabeth “Elsabe”
Född: 1505 ca 
Död: 1540 5/4 i Bohus 
Begravd: i Vram kyrka i Norra Vram i Malmöhus län
– Gift med Claus Stensson Bille

________________________________

Laurids Mortensen Tinhuus Skinkel till Egeskov
Född: 1465 ca
Död: 1533 senast i maj
Länsherre (titulerades sedan Länsman) på Gotland från 1509 till 1517.
– Hans föräldrar var Morten Skinkel till Rolfsted och Margarethe Friis.
Gift med:
Hilleborg Pedersdatter Bille
Född: 1492 ca 
Död:
– Hennes föräldrar var Peder Torbensen Bille och Anne Knudsdatter Gyldenstierne

________________________________

Søren Severin Andersen Norby
Född: mellan 1469 och 1489 i Danmark
Död: 1530 i Florens i Italien
Länsman på Gotland från 1517 till 1525.
– Hans föräldrar var Anders Pedersen Norby och .. Fikkesdatter Bøistrup.
Gift/Sambo/etc:
N.N.
Född:
Död:
Husfru på Visborg slott.
Barn:
Olov
Född:
Död:
Levde ca 8-10 år gammal i Weismar.
Laurids
Född:
Död:
Sidsel
Född: 1524 på Visborg slott i Visby
Död:
(Alla spekulationer om att hans ättlingar skulle leva kvar som prästsläkten Norby på Gotland kan inte styrkas så därför tar jag inte med de personuppgifterna.)

________________________________

Henneke von Ahlefeld
Född:
Död:
Länsherre på Gotland från 1525 till 1526

________________________________

Klaus von der Wisch
Född:
Död:
Länsherre på Gotland 1526

________________________________

Melchior Rantzau
Född: 1490 ca
Död: 1539
Länsherre på Gotland från 1526 till påsken 1530
– Hans far var Hans Rantzau till Nienhus, Lantmarskalk åt Kung Fredrik I av Danmark.

 ________________________________

Pavel Sehestedt
Född:
Död:
Underfogde på Gotland från 1527 till 1528

________________________________

Michael Heesten eller Heysten
Född:
Död:
Länsherre på Gotland från 1528 till 1530.

________________________________

Henrik Nielsen Rosencrantz
Född: 1497
Död: 1537 5/12 i Visby
Länsherre på Gotland från 1530 till 1537
– Hans far var Niels Eriksen Rosencrantz till Björnholm och Vallö.
Trolovad med:
Margarethe Gyldenstierne
Född:
Död: 1529
Trolovad med:
Clara Bilde
Född:
Död:

________________________________

Klaus Rantzau och Kristoffer Eilersen Rosencrantz
Länsherrar tillsammans på Gotland från 1538 till 1539.

________________________________

Wladislaus Wobitzer
Född:
Död:
Länsherre på Gotland från 1539 till 1544.
Gift med:
N.N.
Född:
Död:

________________________________

Eiler Eriksen Hardenberg
Född:
Död:
Länsherre på Gotland från 1544 till 1551.
– Hans far var Erik Hardenberg.
Gift med:
Karen Rosencrantz
Född:
Död:
Barn:
Mette
Född:
Död: 1549

________________________________

Otto Knudsen Rud till Møgelkær
Född: 1520 15/5
Död: 1565 11/!0 på Svartsjö slott
Han var Länsherre på Gotland från 1551 till 1557.
– Hans far var Knud Rud till Vedby och Mögelkiaer.

________________________________

Christoffer Ottesen Huitfeldt till Berritsgaard
Född: 1500 ca
Död: 1559 8/11
Länsherre på Gotland från 1557 till 1559.
– Hans far var Otte Claussen till Krumstrup på Fyn och Barbara Eriksdatter till Berritsgaard.
Gift med:
Öllegaard Jacobsdotter Trolle till Lillö
Född: 1513 26/5 på Lillö
Död: 1578 4/1 på Lillö
Barn:
Beate
Född:
Död: 1626 på Svenstorp.

________________________________

Jens Bilde Bille
Född: 1531 26/1 på Varbergs slott
Död: 1575 3/12 på Billesholm
Han var Länsherre på Gotland från 1559 till 1571.
– Hans föräldrar var Claus Bilde till Lyngsgaard.
Gift 1559 3/12 på Nyborg med:
Karen Eilersdatter Rönnow till Hvidskilde
Född:
Död: 1592 4/4 på Nackebölle
Barn:
Elisabeth
Född:
Död: i Visby

________________________________

Christoffer Walckendorff
Född: 1525 1/9
Död: 1601 17/1
Christoffer var ogift.
Han var Länsherre på Gotland från 1571 till 1573
– Hans föräldrar var Henning Walckendorff till Glorup på fyn i Danmark och Sidsel Friis.

________________________________

Christen Nielsen Munck
Född: 
Död: 1612 25/6 på Gjessingaard
Länsherre på Gotland från 1573 till 1576
– Hans föräldrar var Niels Munk och Birgitte Cruse.
Gift 1580 20/11 med:
Anne Eriksdater Skram
Född: 1540 6/4
Död: 1612

________________________________

Emicke Kaas
Född: 
Död: 1584 11/6 i Ystad
Länsherre på Gotland från 1576 till 1584
Gift 1:ä med:
Ingeborg Tideman
Född:
Död: 1577 i Visby
Gift 2:ä med:
Hilleborg Hansdatter
Född:
Död:
Hon styrde länet tills efterträdaren kom till ön

________________________________

Mogens Gøye (Gjøe) till Bremersvold
Född: 1547 på Kjørstrup på Laaland
Död: 1608 17/6
Länsherre på Gotland från 1584 till 1587.
Gift 1:ä med:
Otte Gyldenstierne
Född:
Död: 1551
Gift 2:ä med:
Hedvig Mogensdatter Göye
Född:
Död: 1597 3/4 på sin gård i Jylland i Danmark

________________________________

Erik Lykke
Född:
Död: 1602
Länsherre på Gotland från 1587 till 1591.
Gift med:
Dorte Ifversdatter Krabbe till Krabbeholm
Född:
Död: 1623

________________________________

Niels Evertsson Bildt
Född: 1553
Död: 1622
Länsherre på Gotland från 1591 till 1595

________________________________

Herman Nielsen Juel till Aabiaerg
Född: 1548
Död: 1607 16/10 på Visborg slott i Visby
Han var Länsherre på Gotland från 1595 till 1607.
– Hans föräldrar var Niels Juel till Aabiaerg och Christence Lunge.
Gift med:
Maren
Född:
Död:

________________________________

Brostrup Gjedde till Tommerup och Helelrup i Ljungby
Född: 
Död: 1614 18/3 på Visborg slott i Visby
– Hans föräldrar var Knud Gjedde till Tommerup och Margarete Ulfeld
Gift 1:ä 1585 31/10 med:
Dorte Pallesdatter Ulfeld
Född: 
Död: 1600
– Hennes föräldrar var Palle Ulfeld och Margarete Beck
Gift 2:ä 1602 21/2 med:
Anne Grubbe
Född:
Död: 1613 9/5
– Hennes föräldrar var Laurids Grubbe och Hilleborg Knudsdatter

________________________________

Ditlev Holck till Rønnhave, Højgaard och Eskildstrup
Född: 1556 21/1
Död: 1633 22/9
Länsherre på Gotland från 1614 till 1619.
Gift 1:ä med:
N.N.
Född:
Död:
Gift 2:ä med:
Margarete Krabbe
Född:
Död: 
Barn:
Henrik
Född: 1599
Död: 1633
Österrikisk fältmarskalk under 30åriga kriget. Upphöjd till tysk greve samma år han dog.

________________________________

Christoffer Ulfeldt
Född: 1583 25/4
Död: 1653 18/9
Länsherre på Gotland från 1619 till 1625.
– Hans far var Knud Ebesen Ulfeldt till Svenstrup.
Gift 1605 med:
Margarete Urup
Född:
Död:
– Hennes föräldrar var Ove Urup och Kerstin Kaas

________________________________

Falk Eriksen Lykke
Född: 1583 2/1
Död: 1650 7/7
Länsherre på Gotland från 1625 till 1627
– Hans föräldrar var Erik Lykke til Skovgaard och Margarethe Falksdatter Gjöe (Göye).
Gift med:
Kirsten Fransdatter Rantzau
Född: 1593
Död: 

________________________________

Jens Höeg
Född: 1591 21/1
Död: 1648 4/12
Länsherre på Gotland från 1627 till 1633.
Gift 1625 1/5 i Viborg med:
Margarete Christiansdatter Holck
Född: 1598
Död: 1661 12/1 på Vang

________________________________

Holger Børgesen Rosencrantz
Född: 
Död: 1658 ../1
Han var Länsherre på Gotland från 1633 till 1645.
– Hans föräldrar var Børge Rosencrantz och Margarethe Pallesdatter Juel. Gift med:
Vibecke Corfitzdatter Thott
Född: 
Död: 1669
– Hennes föräldrar var Corfitz Thott och Anne Eriksdatter Basse